mijn SNN

Nieuws

26-04-2017

Zes kandidaten ronde twee JOP & NIA bekend

De jury heeft een eerste schifting gemaakt waarmee de zes ondernemers die in de volgende ronde de degens zullen kruizen bekend zijn. Stuk voor stuk topondernemers die het verschil willen en kunnen maken.

lees verder »
14-04-2017

4 miljoen euro beschikbaar voor noordelijk MKB

Innovatieve ondernemers in Noord-Nederland kunnen vanaf 11 april ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies. Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft besloten voor de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en Topsectoren Noord-Nederland (MIT 2017) € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen. Het budget van de regeling bedraagt € 4,0 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen beschikbaar is gesteld door het ministerie van Economische zaken en € 1,5 miljoen door de provincies Drenthe, Groningen Fryslân.

lees verder »
11-04-2017

Blog: Sociale ondernemingen in de praktijk

Op Eigen Houtje (OEH) is een wijkonderneming in Emmen en bestaat sinds 2013. Het verkeert sindsdien in een spagaat ten gevolge van haar ambitie, missie en strategie. Een sociale onderneming moet om te overleven tegelijkertijd in haar sociale context gelegitimeerd zijn en economisch gezien levensvatbaar zijn. Gaat het een ten koste van het ander? Volgens ons zijn beide essentieel om voort te bestaan!

lees verder »
naar archief »