4 miljoen euro beschikbaar voor noordelijk mkb

14-04-2017 -
Innovatieve ondernemers in Noord-Nederland kunnen vanaf 11 april ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies. Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft besloten voor de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en Topsectoren Noord-Nederland (MIT 2017) € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen. Het budget van de regeling bedraagt € 4,0 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen beschikbaar is gesteld door het ministerie van Economische zaken en € 1,5 miljoen door de provincies Drenthe, Groningen Fryslân.

De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De provincie Drenthe ziet stimulering van innovatie bij het Drentse mkb als een van de speerpunten van haar beleid. Als onderdeel van dit beleid draagt de provincie € 0,5 miljoen bij aan het budget van de regeling MIT 2017.

Subsidie voor innovatieadviestrajecten en haalbaarheidsonderzoek
Vanaf 11 april 2017 bestaat er voor het Drentse mkb de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de MIT 2017. Bedrijven kunnen subsidie (max. € 10.000,-) aanvragen voor innovatieadviestrajecten voor het inschakelen van een externe deskundige bij een kennisvraag over een nieuw product of dienst. Verder kunnen bedrijven subsidie (max. € 25.000) aanvragen in de kosten van (eigen) onderzoek naar de haalbaarheid van een project.

Innovatieadviesproject
Een innovatieadviesproject helpt ondernemers die een nieuw product, dienst of productieproces willen ontwikkelen of vernieuwen. Hierbij is het mogelijk een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie in te schakelen die de ondernemer adviseert over een toepassingsgerichte kennisvraag dan wel adviseert over en begeleid bij de marktintroductie van een nieuw product of een nieuwe dienst.

Haalbaarheidsproject
Als een ondernemer wil overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een project, maar eerst wil onderzoeken of het project haalbaar is dan biedt een
haalbaarheidsproject de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Op basis van dit
onderzoek kan de ondernemer een besluit nemen om over te gaan tot verder onderzoek of ontwikkeling.

Bron: Provincie Drenthe

« terug naar Actueel