Aan het woord: Folkert van der Meulen van NPAL

02-11-2014 -
In de rubriek ‘Aan het woord’ gaan we in gesprek met partners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden die zich sterk maken voor Noord-Nederland. In deze eerste editie één van de ‘buren’ in ons pand aan het woord: Folkert van der Meulen, Programmamanager bij NPAL.
De Noordelijke ProductiviteitsAlliantie NPAL is in 2009 ontstaan vanuit de NOM (Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij). NPAL richt zich op versterking van de concurrentiekracht van Noord-Nederland. NPAL ondersteunt bedrijven die continu hun productiviteit willen verbeteren.

“NPAL is opgericht omdat er in Noord-Nederland veel wordt gedaan voor productinnovatie en internationalisatie, maar te weinig voor procesinnovatie. Als Nederlandse bedrijven echt in business willen blijven dan moeten ze niet alleen kijken of ze de goede dingen maken, maar ook of ze dat op een goede manier doen. Door een hogere productiviteit realiseren ze meer waarde voor hun klanten ten opzichte van loonsom en arbeidsplaatsen. Het doel dat NPAL nastreeft is dat bedrijven van en met elkaar leren door verbeterclusters (‘klasjes met bedrijven’) te organiseren. Ter illustratie: een bedrijf dat de afstemming van de technische dienst op de productie goed voor elkaar heeft, kan iets beteken voor een ander bedrijf dat daar problemen mee heeft. Wanneer zij met elkaar praten en elkaar helpen, leren beide partijen.”

Nieuwe buren: in hetzelfde pand als het SNN

“NPAL wil meer doen voor het noordelijke mkb. Samen met de Kamer van Koophandel (KvK), TNO, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen zijn we daar nu mee bezig. Ook willen we nieuwe activiteiten gaan starten in nauwe samenwerking met de doelgroep. Dat wij met het SNN op dezelfde locatie zitten is daarom erg interessant. SNN is een interessante partij op het ondernemersplein omdat ze dichtbij het regionaal beleid zitten. Ook heeft SNN toegang tot de middelen die beleid realiseren. Dus wanneer er ingewikkelde vraagstukken zijn waar NPAL bedrijven minder snel voor kan interesseren, maar die op langere termijn wel belangrijk zijn voor het Noorden, dan kunnen we samen kijken of er subsidiemogelijkheden zijn om die vraagstukken samen met de bedrijven toch op te pakken.”

De rol van Samenwerkingsverband Noord-Nederland

“Het is heel goed dat het SNN een rol pakt om in de regio tot een gezamenlijk beleid te komen via de Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3). Voor de regio is het belangrijk dat het SNN een verbinding is tussen de drie noordelijke provincies, ook omdat het SNN nationaal en internationaal middelen ontsluit voor noordelijke bedrijven.”

Krachten bundelen

“Het is voor een partij als NPAL interessant om contact met het SNN te hebben om te kijken of de keuzes die in de regio worden gemaakt, aansluiten op de wensen van de bedrijven die NPAL vertegenwoordigt.”

« terug naar Actueel