Bestuurlijk overleg over controledruk

08-06-2016 -
Op donderdag 2 juni jl. vond in Den Haag het Bestuurlijk Overleg (BO) plaats tussen Staatssecretaris Martijn van Dam van het Ministerie van Economische Zaken en de vier Managementautoriteiten (MA’s), die in Nederland het EFRO-programma uitvoeren. Het belangrijkste agendapunt van deze bijeenkomst was “Administratieve lasten/controledruk”.Zowel bij de uitvoering van het EFRO-programma als bij de controle van EFRO-gelden zijn in de afgelopen jaren knelpunten ontstaan. Over de acties, die in gang zijn gezet om deze knelpunten op te lossen, is een rapportage opgesteld, die voor het BO geagendeerd stond. In de rapportage staan ook de laatste knelpunten, die nog moeten worden opgelost.

Verwachte verandering

Namens de vier MA’s deelde SNN-bestuurder cvdK Jacques Tichelaar mede, dat de verwachting bestaat dat er nu echt iets gaat veranderen, maar dat de komende tijd bewaakt moet worden dat de beoogde verbeteringen ook gerealiseerd worden. De Staatssecretaris benadrukte in zijn reactie, dat zijn Ministerie nadrukkelijk de regierol zal oppakken om zowel bij begunstigden als uitvoerders van het programma tijdig voor duidelijkheid te zorgen. Interpretatieverschillen tussen de autoriteiten over tijdschrijven, controle op wetgeving en fiscale maatregelen behoren daarmee naar verwachting tot het verleden. Deze interpretatieverschillen leidden in het controleproces tot vertragingen en dus tot onacceptabele onzekerheden voor de eindbegunstigden van de subsidies.

Vermindering van controledruk

Daarnaast riep de Staatssecretaris op om meer zelf in Nederland te regelen en pas naar de Europese Commissie te stappen als het niet anders kan. Het is dan van belang dat betrokkenen gezamenlijk optrekken naar Brussel. De ook aanwezige directeur van de Audit Autoriteit, die in Nederland verantwoordelijk is voor de controle van de EFRO-gelden, onderschrijft en accepteert de regierol van EZ. Hij onderstreept het belang van vermindering van lasten en controledruk. De MA’s constateerden na afloop dat er een stap in de goede richting is gezet, maar dat de komende maanden uitsluitsel gaan geven over de realisatie van de veranderingen.

« terug naar Actueel