Bruisende aanwezigheid ENERGIE(K) Noord-Nederland in Den Haag

30-05-2016 -
Tijdens het jaarlijkse netwerkevent van Noord-Nederland in Nieuwspoort Den Haag heeft Noord-Nederland laten zien dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheden in staat zijn zich stevig en zonder schroom te positioneren. Veel Kamerleden waren aanwezig om de Noordelijke propositie ‘Proeftuin voor het Europese energiesysteem van de toekomst’ in ontvangst te nemen. Deze propositie ontvingen zij uit handen van René Paas, voorzitter van het SNN en CvdK van de provincie Groningen en geldt als de noordelijke input aan de Kamerleden en minister Kamp voor de Energieagenda die eind 2016 gereed komt. Het Noorden claimt in de Energieagenda een prominente positie.Unieke positie

Paas: ”Wij zijn een soort nationale redding. Dat wordt nog veel te weinig gezien.’’ (DvhN en LC, 25 mei 2016). Noord-Nederland heeft een unieke positie ten opzichte van de windparken in aanbouw op de Noordzee. De regio en het bedrijfsleven zetten optimaal in om de opgewekte windstroom in de Eemshaven te laten aanlanden, óók van de Duitse windparken. En er is ambitie te over om van Drenthe de zonne-energieprovincie van Nederland te maken.


Energie en Healthy Ageing

De innovatieve ondernemers op het podium gaven de boodschap een concreet gezicht. Jan Willem van Egmond van Blue Battery (Wetsus) sprak over batterijen van zout water. David Molenaar van Siemens verhaalde over Gemini, het windpark boven Schiermonnikoog. Siemens wil ‘grensbelemmeringen slechten’, zodat met een stroomkabel vanuit de Eemshaven ook de Duitse partner kan worden onderhouden’ (LC en DvhN, 25 mei 2016). Vertegenwoordigers van de Noordelijke Economic Board waren aanwezig om hun ambitie en inzet nader toe te lichten.

Energie kwam er ook door vertegenwoordigers op het gebied van Healthy Ageing. Vanuit de Antonius Zorggroep/Patyna is hun inzet op selectieve smaaksturing toegelicht en wat voor positieve impact dit kan hebben op patiënten (o.a. bij tegengaan van ondervoeding). De bijzonder innovatieve samenwerking bij Health Hub Roden werd ook in het zonnetje gezet. Recent moest dit initiatief nog op zoek naar een grotere locatie, zo snel gaan de ontwikkelingen. Er waren dansers uit Groningen van de dansacademie Lucia Marthas (onderdeel Hanzehogeschool Groningen), er was Frysling Brûswyn uit Friesland en er was Drents bruisend water uit de bronnen bij Anl’eau (Anloo).
Ideeën, ondernemerschap en innovaties

Bruisen deed het in Den Haag; van ideeën, ondernemerschap en toonaangevende innovaties. Dát maakt Noord-Nederland tot een energieke regio waar ondernemers, overheid en kennisinstellingen intensief samenwerken aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en gezond ouder worden. Daarmee leveren we een betekenisvolle bijdrage aan een duurzame toekomst met betaalbare zorg voor heel Nederland. En dat hebben we laten zien.

Brochure: Proeftuin voor het Europese energiesysteem van de toekomst.

« terug naar Actueel