Energiebesparingsregeling de Wolden geopend

28-06-2013 -
Woldenaren met een eigen woning, gebouwd voor 1 januari 2006, kunnen vanaf aanstaande maandag 1 juli vanaf 09.00 uur 's ochtends subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen voor woningisolatie en energieopwekkende maatregelen (met uitzondering van zonnepanelen).

Na het succes van de subsidieregeling in april stelt De Wolden nog € 25.000 subsidie beschikbaar.

Wat levert de regeling u op?
U ontvangt 20% subsidie voor de aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen. Per aanvraag dient u minimaal €5.000 aan subsidiabele kosten te maken. Welke kosten subsidiabel zijn, vindt u hier. In totaal wordt er per woning maximaal € 3.200 subsidie uitgekeerd gedurende de looptijd van de regeling.

Wat leveren energiebesparende maatregelen u op?
Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere energielasten en meer wooncomfort. Ook draagt u bij aan een beter klimaat. De meeste energiebesparende maatregelen verdient u na verloop van tijd terug dankzij de lagere energierekening.

Hoe en vanaf wanneer kunt u subsidie aanvragen?
Het SNN handelt namens de gemeente De Wolden de aanvragen af. Vanaf maandag 1 juli om 09.00 uur is het mogelijk om bij het SNN een aanvraag in te dienen. Belangrijk is dat u nog geen aankopen doet of opdrachten geeft, voor u een ontvangstbevestiging heeft van SNN. Plaats ook geen handtekening op een offerte. Ook dat ziet SNN als het aangaan van een verplichting/geven van een opdracht.

Hoe kunt u een aanvraag indienen
Vanaf 1 juli om 09.00 uur zijn aanvraagformulieren beschikbaar via www.snn.eu/dewolden. Uiteraard kunt u het formulier ook telefonisch opvragen: (050) 5224900.

U kunt digitaal een subsidie aanvragen via de website op de pagina 'Direct aanvragen'. Daarbij dient u de laatste pagina van het aanvraagformulier, de ondertekening, in te scannen. U kunt het ingevulde formulier samen met de bijlagen ook bij het SNN op kantoor langsbrengen, per fax of per post toezenden. Houdt u er rekening mee dat verzending per post minimaal een dag langer duurt. Let op: U kunt niet via de email uw aanvraag indienen!

Eerdere aanvragen (voor de oude regeling van april 2013) worden niet meegenomen in deze regeling. Om voor de nieuwe regeling in aanmerking te komen zult u een nieuw aanvraagformulier in moeten dienen.

« terug naar Actueel