Loket Asbestregeling Drenthe open vanaf 15 november

07-11-2017 -
Provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft hiervoor de ‘Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’ kortweg Asbestregeling Drenthe vastgesteld.

Woningeigenaren met een asbestdak kunnen vanaf 15 november een aanvraag indienen bij het SNN.


Drenthe is de eerste provincie met een regeling die specifiek gericht is op de verwijdering van asbestdaken. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Met de regeling die nu is vastgesteld, willen we als provincie eigenaren stimuleren om op korte termijn asbestdaken te saneren. Naar schatting ligt er in Drenthe tussen de vijf en zeven miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Door ouderdom zijn asbestdaken steeds meer onderhevig aan verwering vanwege weersomstandigheden. Hierdoor komen steeds meer asbestvezels in het milieu terecht en dit is niet wenselijk. Bovendien geldt vanaf 2024 een wettelijk verbod op alle aan de buitenlucht blootgestelde asbestdaken en daar anticiperen we nu al op.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de asbestregeling Drenthe? Vanaf 15 november kunnen aanvragen worden ingediend via deze pagina. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) treedt op als fondsbeheerder en kredietbeoordelaar en draagt zorg voor uitbetaling van de lening. De uitvoeringsregeling wordt vanaf 15 november 2017 opengesteld en loopt tot 1 januari 2020.

« terug naar Actueel