Loket Tender Valorisatie 2017 voor noordelijk mkb gesloten

19-09-2017 -
Het subsidieloket van de Tender Valorisatie 2017 ronde 2 & mkb is gesloten. Er zijn 8 aanvragen ingediend voor een bedrag van 2,7 miljoen.

Het doel van de subsidie is dat mkb-bedrijven (maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen) tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten.

Hoe nu verder?

Het SNN toetst de aanvragen op compleetheid, (subsidie)technische en beleidsmatige criteria. Alleen projecten die compleet en positief getoetst zijn, worden vervolgens voorgelegd aan de onafhankelijke Deskundigencommissie. Waarna eind november door de SNN Bestuurscommissie Economische Zaken, op basis van de adviezen van de Deskundigencommissie, wordt besloten aan welke projecten subsidie wordt toegekend.

« terug naar Actueel