Mkb'ers maken volop gebruik van MIT-subsidie

04-10-2017 -
Het noordelijk mkb heeft veel gebruik gemaakt van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT 2017).

De subsidie heeft als doel om innovatie bij het mkb in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

In totaal is er een budget van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is door ruim 200 innovatieve ondernemers aangevraagd. Inmiddels zijn er 86 projecten verleend.


Agriton BV
Het bedrijf Agriton BV uit het Friese Noordwolde is één van de bedrijven die heeft geprofiteerd van de MIT-subsidie. Agriton BV houdt zich al jarenlang bezig met natuurlijke producten voor de agrarische sector. Deze producten zijn erop gericht om de chemische, fysische en biologische aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren.

Subsidie voor bestrijding problematiek van bodeminsecten
Directeur Jan Feersma-Hoekstra vertelt waarvoor ze subsidie hebben ontvangen. "Het gebruik van chemische producten is voor het bestrijden van bodeminsecten een ramp voor de kringloop bodem-plant-dier-mest. Als dit probleem op een natuurlijke manier behandeld kan worden, is daar zowel kringlooptechnische als milieutechnisch veel winst te behalen. We willen graag onderzoeken of het haalbaar is een productieproces te ontwikkelen, waarmee wij voldoende productie kunnen realiseren voor de praktische akkerbouwers", vertelt Jan.

"Bij innovatietrajecten maakt subsidie net het verschil tussen wel of niet doen"

Risico durven nemen
Jan geeft aan dat je als ondernemer weet dat je risico’s neemt met het ontwikkelen. 'Elk schot is niet altijd een haas. Daarom is het fijn dat je weet dat je een ruggensteuntje van de overheid krijgt. Het maakt bij innovatietrajecten net het verschil tussen wel of niet doen."

Subsidie voor vervolgproject
Haalbaarheidsprojecten die vanuit de MIT-regeling subsidie hebben ontvangen, kunnen bij een vervolgproject in aanmerking komen voor een VIA-subsidie. Binnen de VIA-regeling is het namelijk mogelijk om subsidie te ontvangen voor de ontwikkelingskosten voor een nieuw product, proces of procedé. Meer informatie over de regeling staat op www.snn.eu/via2018/.

« terug naar Actueel