Netwerkbijeenkomst Operationeel Programma

21-11-2014 -
Tijdens de netwerkbijeenkomst op donderdag 27 november zal het Samenwerkingsverband Noord-Nederland de gelegenheid krijgen de eerste stappen uit te leggen van het Operationele Programma voor het noorden van ons land, dat zal gelden tot 2020.Voor deelnemers uit het netwerk die actief zijn in het midden- en kleinbedrijf is dit een uitstekende gelegenheid om te horen welke kansen en mogelijkheden er voor hen in het vat zitten om mede met Europees geld voorgenomen innovatieve investeringen te financieren, die passen binnen de slimme specialisatie strategie in het noorden.

Roelof Jansma, programmamanager, en Luc Hulsman, programmabeheerder, van het SNN vertellen u graag meer. Zij zullen ook ingaan op de politieke onderhandelingen over het Operationele Programma, zoals die de afgelopen maanden op nationaal en Europees niveau zijn gevoerd. Daarbij werpen ze ook wat licht op de inmiddels klassieke spanning tussen nationale en regionale overheden die daarbij weer zichtbaar was.

Over de exacte inhoud van het Operationele Programma zal ook schriftelijk (digitaal) veel informatie beschikbaar komen. Daar zal dus wat minder spreektijd aan worden gewijd. Wel zullen Jansma en Hulsman een concrete aftrap verrichten voor het uitleggen van het eerste instrument, waarmee het OP ook in praktijk wordt gebracht. Daarmee loopt Noord-Nederland ook voorop in de uitvoering van de gemaakte afspraken tot 2020 voor de besteding van Europees geld in ons land.

In totaal gaat het in het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het noorden tot 2020 om een bedrag van 122 miljoen euro. Naar verwachting gaat het programma begin 2015 open met een eerste tender. Om ervoor te zorgen dat het beschikbare geld naar de beste projecten gaat, wordt er geselecteerd via tenders en calls. Besluiten over toekenningen vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts. De eerste tender is gericht op het realiseren van innovaties binnen het MKB.

Meer informatie en aanmelden?
Kijkt u voor meer informatie op de pagina van het Europees Subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020 . Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de agenda tot 25 november.

« terug naar Actueel