Onderzoek naar innovatiekracht noordelijk bedrijfsleven

16-02-2015 -
In samenwerking met het Centre of Expertise Value in Collaborative Innovation van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoekt het SNN de innovatiekracht van het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf.
Het onderzoek is bedoeld om de innovatiecompetenties van een brede groep bedrijven in kaart te brengen en bedrijven actief te ondersteunen bij het uitbouwen van innovatiecompetenties en de samenwerking tussen regionale bedrijven, de RUG en het SNN rond het thema innovatie te intensiveren.

Meedoen?
Noordelijke ondernemers kunnen meewerken aan het onderzoek naar innovatiekracht. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de innovatie activiteiten van uw bedrijf, de mate van samenwerking met externe partners en het menselijk kapitaal van uw bedrijf. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. De vragenlijst van dit onderzoek vindt u op op deze pagina. Deelnemers aan het onderzoek krijgen een gratis benchmarkrapport van de huidige innovatiecompetenties van uw bedrijf, opgesteld door de betrokken RUG-onderzoekers.

SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het nieuwe Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. Bij dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal. SNN streeft ernaar om dit programma zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoeftes van Noord-Nederlandse bedrijven. Het is daarom voor SNN van essentieel belang een goed beeld te hebben van de innovatie-activiteiten, investeringen en problemen van bedrijven.

« terug naar Actueel