Persberichten


Overzicht van alle persberichten verspreid door Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
19-10-2017

Innoverende mkb-bedrijven kiezen sneller voor samenwerken

Samenwerken bij innoveren loont alleen als bedrijven zelf ook investeren in innovatie. In Noord-Nederland zijn 55 verschillende samenwerkingsinitiatieven geïdentificeerd. Mkb-bedrijven maken actief gebruik van deze samenwerkingsinitiatieven. Dit blijkt uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 van de Rijksuniversiteit Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Van de 624 deelnemende bedrijven participeert 36% in minstens één innovatienetwerk, innovatie-testomgeving of incubator. Hoe actiever bedrijven zijn op het vlak van innovatie, hoe meer ze geneigd zijn om deel te nemen aan dit soort van innovatiesamenwerking.

lees verder »
19-10-2017

Samenwerking bij innovatie biedt noordelijk mkb kansen

Uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 (1) blijkt dat het midden- en kleinbedrijf vaak samenwerkt met andere bedrijven en kennisinstellingen aan innovatie. Er zijn maar liefst 55 unieke innovatieve samenwerkingsvormen waarin het noordelijk mkb participeert. Stimulering en financiering hierbij op regionale schaal lijkt het meest geschikt voor het mkb.

lees verder »
10-10-2017

Noorden krachtige partner bij waarmaken ambities kabinet

Het kabinet kiest terecht voor de 'normale mensen'-economie in de regio waar het mkb de motor is van de nieuwe economie. Waarin mensen kansen krijgen om bij te dragen aan verduurzaming, circulaire economie en ondernemerschap.

Uit het regeerakkoord blijkt dat de regio prominent aan zet is. De regio wordt maar liefst 70 keer ge-noemd. Het Noorden herkent zich hierin. Wij gaan voor regie in de regio en pakken de handschoen op. We worden in het regeerakkoord uitgedaagd actief invulling te geven aan de relevante opgaven en zo onze toekomst vorm te geven. Noord-Nederland heeft de sleutels in handen om de deur naar de toekomst te openen en betekenisvol bij te dragen aan het Bruto Nationaal Geluk van Nederland. We zijn de nieuwe economie van Nederland.

lees verder »
naar archief »