POP3: een diesel, maar nu op stoom

15-06-2017 -
Ruim een jaar geleden startte de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het programma had even tijd nodig om op gang te komen maar de versnelling is ingezet. Waren er in 2016 nog maar 4 projecten die subsidie hebben gekregen, dit jaar zijn dat al 44 projecten.
In totaal is er nu voor 27,5 miljoen subsidie verleend.


Grote diversiteit aan projecten
Het POP3-programma is heel divers. Dat blijkt ook uit de aanvragen die we binnen krijgen. Eén mooi voorbeeld hiervan is het project van HLB uit Wijster. HLB is een onderzoeksbureau dat continu bezig is met het ontwikkelen van kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid. Met de subsidie die ze ontvangen vanuit POP3 brengen ze hun kennis over op telers omtrent aardappelmoeheid. Het intensieve contact met de telers levert de onderzoekers op hun beurt weer nieuwe inzichten op.

Een ander project loopt in Westerwolde en gaat over het herstellen en verbeteren van biodiversiteit, natuur en landschap. Dit wordt gedaan door oude structuren in het landschap te herstellen. Denk hierbij aan het aanbrengen van houtwallen, poelen en het herstel van reliëf in het landschap. Maar ook aan het verwijderen van bossen en struiken.

Maar ook de nieuwbouw van de Schaapskooi Ruinen, met multifunctionele ruimte en uitkijktoren behoort tot de gesubsidieerde projecten. De nieuwe kooi is nodig omdat er meer schapen nodig zijn om het Dwingelderveld te onderhouden. Ook wordt met de nieuwbouw de toeristisch-recreatieve en educatieve functie beter benut.

Nederland is een waterland, en zeker Friesland staat om al zijn water bekend. Ook binnen POP3 zijn er subsidies beschikbaar op het gebied van water. Omdat het klimaat verandert en er rekening gehouden moet worden met droogteperiodes maar ook met periodes waarin heel veel neerslag valt, neemt het Wetterskip Fryslân bij De Harken een aantal maatregelen. Zo worden er bergingsgebieden ingericht zodat bij hevige regenval hierin water opgevangen kan worden. Ook worden er maatregelen genomen waardoor landbouwers minder vaak last zullen hebben van droogte en/of wateroverlast. Behalve maatregelen vanwege het klimaat worden er ook maatregelen getroffen om de kwaliteit van het water te verbeteren; er worden onder andere natuurvriendelijke oevers aangelegd die een filterende werking hebben.

Veel belangstelling
Recent, op 14 maart, is de openstelling fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van intensieve veehouderijbedrijven in Groningen gesloten. In totaal zijn er 55 projecten ingediend en was het beschikbare budget van 2 miljoen met ruim 1,6 miljoen overtekend. 37 projecten hebben voldoende punten gehaald om in aanmerking te komen voor subsidie, maar ook daarmee was de vraag nog steeds groter dan het beschikbare budget. De rangschikking van de aanvragen is door middel van loting door Notaris Broekema Nielsen op 1 mei 2017 bepaald. 27 projecten vielen binnen het budget en worden op dit moment beoordeeld.

Kortom
Met een relatief nieuw team, nieuwe systemen en een nieuw werkveld zijn we trots op wat er tot nu toe is bereikt. Uiteraard blijven we in 2017 met volle vaart vooruitgaan. Dit jaar hebben we nog circa 18 openstellingen op allerlei gebieden. Ons advies; houd onze website en die van de provincies in de gaten en maak gebruik van de subsidiemogelijkheden die POP3 u biedt!

« terug naar Actueel