Regionale economie in EU-context

25-11-2016 -
Op 10 november stond bij de Commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer het cohesiebeleid en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) geagendeerd.


Dit als voorbereiding op de Raad Algemene Zaken die op 15 en 16 november in Brussel plaatsvond. Noord-Nederland vond dit het moment om het belang en effect van deze fondsen in Noord-Nederland onder de aandacht te brengen bij de Kamerleden.

Met als doel een discussie los te maken die moet zorgen voor een stevige borging van regionale programmering van Europese fondsen in het coalitieprogramma van de komende kabinetsperiode.

De ‘contouren’ discussie in Brussel zal de toekomstige inzet van de ESI-fondsen in grote mate bepalen. Noord-Nederland heeft een brief naar de Kamer gestuurd waarin duidelijk onderbouwd wordt wat de ervaringen met structuurfondsen zijn en waarin de stimulerende werking van de Europese programma’s en het effect hiervan op onze economie worden benadrukt. Belangrijkste punt is dat wij aandacht vragen voor de regionale verankering bij de uitvoering van regionaal beleid, met behoud van ESI-fondsen. En dat bij de uitvoering nadrukkelijk gestuurd wordt op vermindering van de te hoge administratieve lasten- en controledruk.

« terug naar Actueel