Start Nieuwe ronde Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

03-03-2017 -
In maart 2017 wordt de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor voor de derde keer uitgevoerd. Het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengen jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van Noord-Nederlandse mkb bedrijven in kaart.Ontvang uw persoonlijke Innovatiepaspoort
Als deelnemer aan de Innovatiemonitor ontvangt u een persoonlijk Innovatiepaspoort. Het innovatiepaspoort is een bedrijfsspecifiek rapport waarbij u een overzicht krijgt van hoe uw bedrijf scoort op een aantal belangrijke innovatie indicatoren.

  • uw positie in innovatiepiramide
  • uw innovatie intensiteit
  • uw netwerkpositie
  • de kwaliteit van menselijk kapitaal

In het rapport geven we ook aan hoe uw bedrijf scoort in vergelijking met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland. Dit zijn bedrijven met een gelijksoortige leeftijd, grootte en in dezelfde sector.

“Het Innovatiepaspoort is een belangrijk hulpmiddel voor Noord-Nederlandse bedrijven.” Prof. dr. Dries FaemsWat moet u er voor doen?
Wilt u ook een persoonlijk Innovatiepaspoort ontvangen? Vul dan voor 24 maart de online vragenlijst in op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. U ontvangt uw persoonlijke Innovatiepaspoort na analyse van alle resultaten.Wat is de Innovatiemonitor?
De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2016 is opgestart. De beoogde doelstelling van de Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van
MKB bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren. Kijk voor eerdere rapporten op de pagina Noord-Nederlandse Innovatiemonitor


Wat is het doel van de Innovatiemonitor?
Het SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. In dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal.

Het SNN streeft ernaar om het OP EFRO zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoeften van Noord-Nederlandse ondernemers. Het is daarom van essentieel belang een goed beeld te krijgen van de innovatieactiviteiten en -investeringen en de daaraan gerelateerde wensen van bedrijven. De Innovatiemonitor biedt dit inzicht.

Het doel van het VinCi Expertise Center is het bevorderen van de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op het werkveld van Innovatie Management & Strategie. Dit komt tot uiting in het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en het vanuit de praktijk leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie van de Rijksuniversiteit Groningen.


Partners
Partners zijn TCNN, NOM, PNO en het Octrooicentrum Noord-Nederland.


Meer informatie?
Voor meer informatie over (deelname aan) de Innovatiemonitor 2017, kunt u contact opnemen met prof. dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen: .

« terug naar Actueel