Uit het Dagelijks Bestuur 12 mei 2015

13-05-2015 -
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB SNN) heeft in zijn vergadering van 12 mei onder andere gesproken over zijn reactie op Koersvast 2.0, een advies van de SER Noord-Nederland over economische groei en werkgelegenheid en over de organisatie van de North Sea Conference in Assen.


Koersvast 2.0

Op 6 maart heeft de SER Noord-Nederland zijn advies Koersvast 2.0 aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB SNN). Het advies is een herijking van Koersvast uit 2009 en vloeit voort uit de Macro Economische Verkenning die in 2014 is uitgevoerd. Het DB heeft in zijn vergadering van 12 mei zijn reactie aan de SER Noord-Nederland op dit advies vastgesteld. Het bestuur is het met de SER Noord-Nederland eens dat de grootste opgaven voor de komende jaren het verhogen van de economische groei en het vergroten van de werkgelegenheid zijn. Dat zijn de centrale opgaven voor Noord-Nederland.

Meer weten?

Het advies Koersvast 2.0 leest u hier. De SER Noord-Nederland publiceert later ook de brief van het bestuur op zijn website.


North Sea Conference

Ruim anderhalf jaar geleden heeft het bestuur van het SNN besloten actief mee te werken aan de organisatie van de North Sea Conference van het Interreg B Noordzee-subsidieprogramma en de Noordzeecommissie (NSC). Nu is het zo ver. Op 16, 17 en 18 juni 2015 vindt de conferentie plaats in Assen. Het is een driedaags evenement, waarop vijfhonderd beleidsmakers en bestuurders uit het gehele Noordzeegebied afkomen.

Twee gezichten

De conferentie heeft twee gezichten: Het Interreg-deel voor met name netwerken, projectontwikkeling en kennisuitwisseling (workshops, study-tours en diner). En het meer politieke deel, waarin bestuurlijke en ambtelijke leden van de netwerken van de Noordzeecommissie kennis uitwisselen en plannen maken.

Strategisch belang

De gecombineerde Interreg/NSC jaarconferentie is van groot strategisch belang. Ten eerste omdat deze conferentie, meer dan voorgaande, internationale strategische betekenis heeft. Die betekenis zit vooral in het mogelijk invulling geven aan een gezamenlijke Maritime Spacial Planning Strategy voor de Noordzee (Macroregional Strategy). Het North Sea Grid, de Cobrakabel, offshore wind, maar ook visserij en natuurbeheer op zee zijn hierin thema’s. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu speelt hierin een rol.
Ten tweede is de conferentie van strategisch belang omdat zij een kans is voor alle stakeholders van het Noordzeegebied, zoals provincies, gemeentes, waterschappen, bedrijven en hogescholen en MBO, om zich te profileren en gemakkelijk projecten te ontwikkelen.

Meer weten?

Kijk op de website van de conferentie of neem contact op met Carin Patty.
.

« terug naar Actueel