Verbouwing spoorknooppunt Zwolle een stap verder

20-11-2015 -
Samen met ProRail, het ministerie van IenM en de provincie Overijssel werkt de SNN-Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit aan de verbetering van het spoorsysteem in Noord-Nederland. Het spoorknooppunt Zwolle speelt hierin een belangrijke rol. In 2012 werd hier al een extra perron aangelegd voor de treinen die op de Hanzelijn rijden. Deze zomer werd de nieuwe perrontunnel geopend.


Daar blijft het echter niet bij. De komende jaren:
• wordt het spoor tussen Zwolle en de aansluiting bij Herfte verdubbeld, zodat de treinen richting Meppel en Emmen tegelijk kunnen aankomen en vertrekken;
• wordt er een vrije kruising aangelegd, zodat de treinen van Zwolle richting Meppel en richting Emmen elkaar niet meer in de weg zitten;
• wordt het emplacement bij Zwolle verbouwd zodat ook de treinen richting Enschede en Deventer tegelijk met de treinen naar het noorden kunnen aankomen en vertrekken.
• wordt het opstelterrein vernieuwd en uitgebreid.

Voor de verschillende aanpassingen heeft ProRail in de afgelopen periode meerdere varianten uitgewerkt. Het Bestuurlijk Overleg Spoor Noord-Nederland (SNN/Overijssel/Zwolle-Prorail-IenM) heeft onlangs over de variantenkeuze een advies aan de Staatssecretaris Sharon Dijksma uitgebracht. Met betrekking tot de vrije kruising Zwolle-Herfte wordt geadviseerd te kiezen voor een dive-under bij Herfte. Ook is geadviseerd om bij financiële meevallers een perronkap te plaatsen spoor 15/16, voor de reizigers van en naar Emmen.

Met al deze maatregelen wordt de kwaliteit van de treindienst in Noord-Nederland aanzienlijk
vergroot, onder meer doordat:
• de wachttijd van de intercity van/naar Leeuwarden vanaf 2017 met drie minuten wordt verkort;
• als gevolg van reistijdverkorting op de trajecten Zwolle-Groningen/Leeuwarden in Groningen en Leeuwarden een betere aansluiting op regionale treinen wordt geboden;
• een 3e en 4e trein per uur tussen Zwolle en Leeuwarden mogelijk wordt gemaakt;
• de overstaptijden in Zwolle worden verbeterd;
• de robuustheid en betrouwbaarheid wordt verbeterd.

De kosten van de spooraanpassingen in en om Zwolle bedragen ca. € 240 miljoen. De vier provincies dragen hieraan in totaal € 36 miljoen bij. Volgens de huidige planning kan de door het Bestuurlijk Overleg Spoor geadviseerde variant eind 2020 gerealiseerd zijn.

« terug naar Actueel