Versterking van de Noord-Nederlandse Human Capital-agenda

22-11-2017 -
Recent hebben twee projecten een bijdrage gekregen vanuit de Call Human Capital. Het doel van deze projecten is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen.


Daarnaast is het de bedoeling dat vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar afgestemd worden en de kwaliteit van het aanbod toekomstbestendig gemaakt worden. De behoefte van het mkb in Noord-Nederland is daarbij leidend.

Naar een toekomstbestendig arbeidsaanbod in de Life Sciences sector
Een van de toegekende projecten richt zich op de Life Sciences sector. De sector is in Noord-Nederland een innovatieve en technologie-intensieve sector, met een sterke, innovatieve kern van (mkb-) bedrijven, gespecialiseerd in het ontwikkelen van biomedische en medisch technologische oplossingen.

Cruciaal voor het innovatieve vermogen van het mkb in de Life Sciences sector is het menselijk kapitaal. Om de economische ambities van de sector waar te kunnen maken, is er een toenemende behoefte aan hoger gekwalificeerd personeel. De behoefte aan onderwijs dat optimaal aansluit bij de behoeften uit markt is groot, mede in het licht van de krapte die de komende jaren op de arbeidsmarkt wordt verwacht ten aanzien van de hogere technische beroepen. Er is daarom behoefte aan regionale beschikbaarheid van actuele opleidingen binnen de farmacie en medische techniek. Het project ‘Naar een toekomstbestendig arbeidsaanbod in de Life Sciences sector’ speelt in op deze behoefte.

Samenwerking
De uitvoering van het project zal voornamelijk plaatsvinden bij Health Hub Roden, een broedplaats voor medische technologie in Noord-Nederland. Het project is een samenwerking tussen vereniging SpringBoard, het Centre of Expertise Healthy Ageing, Quality Business Support BV, Inbiolab BV en NHL Stenden.

Groningen Digital Business Centre
Groningen Digital Business Centre (GDBC) heeft tevens subsidie toegekend gekregen vanuit de Call Human Capital. Het nieuwe kenniscentrum richt zich op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digital business en analytics. Een plek waar innovatie en onderzoek naar digitaal ondernemen gestimuleerd wordt. Wetenschap en het bedrijfsleven komen binnen het GDBC samen om kennis te ontwikkelen en met elkaar te delen.

Daarmee hopen de initiatiefnemers dat het GDBC het wetenschappelijke, digitale broeinest van Groningen wordt, waar (young) professionals worden opgeleid en klaargestoomd voor een baan in de digitale sector.

“Digitalisering is de belangrijkste trend in het hedendaagse bedrijfsleven. Met het GDBC willen we de digitale kennis in Noord-Nederland versterken."

Het kenniscentrum is opgericht door de faculteiten ‘Economie en Bedrijfskunde’ en ‘Science en Engineering’ van de Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO). Deze unieke samenwerking moet ertoe leiden dat er samen een structurele versterking van de digitale sector in Noord-Nederland wordt gerealiseerd.

« terug naar Actueel