Vinci Blog: Implementeren van innovaties

14-07-2017 -
Blog: Implementeren van innovaties: het managen van WAT- en HOE-tegenstellingen.

Door Vinci-onderzoekers
Albert Boonstra, Marjolein van Offenbeek en Janita Vos


Over het implementeren van technologische innovaties zijn allerhande schijnbaar eenvoudige vuistregels in omloop. Hierbij valt te denken aan steun van het topmanagement, het grote belang van medewerkersparticipatie, maar één kapitein op het schip, het zetten van onomkeerbare stappen of ruimte voor leren. Dit soort implementatieprincipes klinken stuk voor stuk aannemelijk en zijn vaak ruimschoots gestoeld op theoretische en praktische inzichten. Toch verlopen implementatieprocessen vaak moeizaam. Ironisch genoeg is een belangrijke reden dat projectmanagers bij het ten uitvoer brengen van die principes geconfronteerd worden met spanningen tussen de elk op zich ‘voor de hand liggende’ implementatieprincipes. Implementeren vereist laveren tussen en met elkaar verzoenen van fundamentele veranderkundige tegenstellingen, zoals top-down versus bottom-up en lineair versus incrementeel.


Lees verder op de website van Expertisecentrum Vinci

« terug naar Actueel