Zeewier haalt zware metalen uit water

31-05-2012 -
De nieuwe filtermethode waarbij zeewier wordt gebruikt om zware metalen uit water te halen wordt doorontwikkeld. Vier bedrijven en een kennisinstelling gaan dit doen.


Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van 199.948,50 aan het project toe. De subsidie is afkomstig uit het Regionaal Innovatie Programma Fryslân Fernijt III.

Subsidie
Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project.

Persbericht van de Provincie Fryslân.

« terug naar Actueel