Bekendmaking recente besluiten


Besluiten 2017


Ondernemers

Uitvoeringsregeling MKB regeling 2017
Uitvoeringsregeling MKB regeling 2016
Wijzigingsbesluit KEI
Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie C 2017, ronde 2
Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie D 2017, ronde 2
Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie C 2017, mkb
Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie D 2017, mkb
Publicatie aanvullend mandaatbesluit RIG - 12 april 2017
Verleningsbeschikking 5G golf door het landschap (EBG5G 2017)
Verleningsbeschikking 5G AgriFly (EBG5G 2017)


POP3

Verleningsbeschikking LEADER Oost-Groningen - Dinopark Tenaxx
Verleningsbeschikking LEADER Zuidwest-Drenthe - Stg. Nrd.-Nederl. Museum Spoorbaan N.M.S.


Besluiten 2016


Ondernemers

Publicatie mandaatbesluit RIG - 11 november 2016
Subsidieplafond MIT 2016
Wijzigingsbesluit beleidsregel MKB Innovatieregeling


Beleidsregels OP EFRO 2014-2020

Uitvoeringsbesluit KEI
Wijzigingsbesluit uitvoeringsbesluit VIA 2015 en 2016
Wijzigingsbesluit beleidsregel Proeftuinen C 2016
Wijzigingsbesluit beleidsregel Proeftuinen D 2016
Beleidsregel Tender Valorisatie C
Beleidsregel Tender Valorisatie D
Beleidsregel Proeftuinen C 2016
Beleidsregel Proeftuinen D 2016
Beleidsregel Call Kennisontwikkeling 2016
Beleidsregel Subsidieregeling Kennisontwikkeling 2016
Uitvoeringsregeling OP EFRO Tender Valorisatie C 2017
Uitvoeringsregeling OP EFRO Tender Valorisatie D 2017

Besluiten 2015

Particulieren

Wijziging Interimregeling Waardevermeerdering
Uitvoeringsbesluit Zonnelening 2015
Publicatie Energiebesparingsregeling De Wolden 2015

Ondernemers

Mandaatbesluit MI(R)T Noord-Nederland
Uitvoeringsbesluit NIOF 2013 begrotingsjaar 2016
Uitvoeringsbesluit IPR 2009 begrotingsjaar 2016
Uitvoeringsbesluit HRM+ 2010 begrotingsjaar 2016
Wijzigingsbesluit subsidieplafond MI(R)T
Uitvoeringsbesluit VIA 2015 en 2016
Publicatie VIA Groningen

Overig

Gemeenschappelijke Regeling SNN
Beleidsregel MKB-regeling (subsidieplafond bereikt)
Wijzigingsbesluit mandaatbesluit

Besluiten 2014

Particulieren

Ondermandaatbesluit De Wolden 2014
Mandaatbesluit Drentse Energiepremie 2014
Mandaatbesluit Groningse Energiepremie 2014
Besluit Groningse Energiepremie
2e aanpassing besluit Groningse Energiepremie

Ondernemers

Uitvoeringsbesluit Tender Valorisatie C en Tender Valorisatie D
Uitvoeringsbesluit IPR 2009 - Begrotingsjaar 2015
Uitvoeringsbesluit NIOF 2013 - Begrotingsjaar 2015
Uitvoeringsbesluit HRM 2010 - Begrotingsjaar 2015
VERORDENING REP-SNN

Beschikking project 'Region of Smart Factories'
Beschikking project 'LNG; game-changer in shipping'
Beschikking project 'ZAP Groningen: het Innovatiecuster'
Beschikking project 'Productie van waardevolle biobased tussen- en eindproducten in gesloten kringlopen'
Beschikking project 'Man-Made Blue Zone'
Beschikking project 'Connectivity North'
Beschikking project 'SFAM'
Beschikking BioMethanol Chemie Nederland B.V.
Beschikking project 'Valorisatie visreststromen'
Beschikking project 'Pharma Portal'

Vaststelling Verordening bezwaarschriftencommissie SNN, november 2014

Het Algemeen Bestuur SNN heeft op 11 november 2014 de Verordening op de bezwaarschriftencommissie 2014 vastgesteld. De bezwaarschriftencommissie is een externe adviescommissie die het Dagelijks Bestuur adviseert over de afhandeling van bezwaren. In de verordening is de werkwijze van de commissie vastgelegd.

Verordening op de bezwaarschriftencommissie


Schriftelijke ronde van 10 december 2013

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in een schriftelijke ronde van 10 december 2013:

  • de uitvoeringsbesluiten voor het begrotingsjaar 2014 vastgesteld inzake de HRM+ 2010 en de IPR 2009,
  • ingestemd met de mandaten die Gedeputeerde Staten van Fryslân bij besluit van 8 oktober 2013 inzake de uitvoering van de Friese Energiepremieregeling 2013-2015 en bij besluit van 15 oktober 2013 inzake de STINAF II aan haar heeft verstrekt, en
  • ondermandaat verleend aan het hoofd van de afdeling Regelingen inzake de uitvoering van de Friese Energiepremieregeling 2013-2015 en de STINAF II.

De uitvoering van alle bovenstaande regelingen wordt gedaan door het SNN.

Uitvoeringsbesluit HRM+ 2010 - Begrotingsjaar 2014
Uitvoeringsbesluit IPR 2009 - Begrotingsjaar 2014
Mandaatbesluit Friese Energiepremieregeling
Mandaatbesluit STINAF II
Ondermandaatbesluit Friese Energiepremieregeling
Ondermandaatbesluit STINAF II

Delegatiebesluit IEBB
Mandaat IEBB 2013-2015
Publicatie 27 december 2013