Bestuurszaken

Voor bestuursaangelegenheden kunt u terecht bij de afdeling Bestuurszaken van het SNN.

SNN heeft een roulerend voorzitterschap. Het voorzitterschap van het SNN ligt van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019 bij de provincie Drenthe.

(050) 5224 942
bestuur@snn.eu


Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen