mijn SNN

Direct aanvragen VvE's

Opnieuw beginnen
Op deze pagina kunt u als VvE uw aanvraag indienen voor de Friese Energiepremie. U kunt uw aanvraag zowel digitaal als per post indienen. Vraagt u de subsidie per post aan, dan bent u na stap 1 klaar op de website. Wilt u uw aanvraag digitaal indienen, dan wordt u door de komende vijf stappen geleid.

Digitaal uw aanvraag indienen

Wij adviseren u om eerst het onderstaande aanvraagformulier te downloaden op uw computer en deze digitaal in te vullen. Sla het document daarna weer op.

Aanvraagformulier Friese Energiepremie (voor VvE's)

Aanvragen zonder fysieke handtekening zijn niet volledig. Print daarom pagina 5 van het aanvraagformulier uit en plaats uw handtekening in het blokje 'handtekening'. Vervolgens scant u deze pagina in en u slaat deze op.

In elke stap die u doorloopt, kunt u weer terug naar de vorige stap. U kunt met de knop 'Opnieuw beginnen' (rechtsbovenin) altijd opnieuw beginnen met de aanvraag. Al uw ingevulde gegevens gaan dan verloren.

In de volgende stappen kunt u alle documenten, (het ingevulde aanvraagformulier, de verplichte bijlagen en de ingescande pagina met ondertekening) uploaden. U hoeft dus niets per post of per fax na te sturen.

Per post uw aanvraag indienen

U downloadt het aanvraagformulier op uw computer, slaat deze op en vult deze digitaal in (u kunt de antwoorden in het formulier typen). U wordt verzocht het ingevulde formulier uit te printen en te ondertekenen.

U kunt het formulier samen met de bijlagen op ons kantoor langsbrengen, per fax versturen of per post toezenden. Houdt u er rekening mee dat verzending per post minimaal een dag langer duurt.

Klik hier voor onze contactgegevens.

2.1 Vul uw gegevens in en klik op ‘Bijwerken’

Nadat u de onderstaande gegevens heeft ingevuld en op 'bijwerken' heeft geklikt, kunt u door naar '2.2 Verzenden aanvraagformulier'.
Gegevens aanvraag

2.2 Verzenden aanvraagformulier

Hier kunt u het volledig door u ingevulde aanvraagformulier uploaden. De ingescande pagina met ondertekening kunt u in de volgende stap uploaden.

Nadat u het aanvraagformulier heeft geselecteerd, klikt u op de diskette om het formulier te uploaden. Met het uploaden wordt uw aanvraag automatisch verzonden.

2.3 Naar bijlagen verzenden

Klikt u op 'Volgende' om de bijbehorende bijlagen op te geven en te verzenden. Ook kunt u hier de door u ingescande pagina met uw handtekening uploaden.

Uw gegevens

Subsidie Friese Energiepremie voor VVE
Aanvraagnummer 0

Aanvraagformulier

Bijlagen

In deze stap kunt u alle offertes uploaden. Achter elke bijlage dient u één van de drie opties aan te vinken. Hebt u een offerte niet digitaal? U kunt deze inscannen en uploaden óf per post nasturen.

Vinkt u deze optie 'per post'aan, dan opent er rechts een invulvakje. In dit vakje vult u in om hoeveel bijlagen het gaat, zodat wij kunnen verifiëren dat wij alles hebben ontvangen.
Bijlage N.v.t. Per post Digitaal Aantal bijlagen

Naar bevestigen

In de volgende stap ziet u een overzicht van alle gegevens die u hebt verzonden. Klik op 'Volgende' om naar stap 4 te gaan

Uw gegevens

Subsidie Friese Energiepremie voor VVE
Aanvraagnummer 0

Aanvraagformulier

Bijgevoegde bijlagen

Nog per post te versturen

Volgens opgave niet van toepassing


Aanvraag afronden
Om uw aanvraag af te ronden, klikt u op 'Bevestigen'. U ontvangt van ons direct een bevestigingsmail. In deze e-mail staan alle gegevens die u op deze pagina ziet.

Bedankt voor het digitaal indienen van uw aanvraag voor de Friese Energiepremie voor VvE's. U ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag.

In deze e-mail staat ook een link. Uitsluitend via deze link is het mogelijk om later terug naar uw aanvraag te gaan om eventueel extra offertes te verzenden. Bewaar deze bevestigingsmail dus goed!

Fysieke nazending van stukken
Indien u heeft aangegeven stukken per post na te zenden, houdt u er dan rekening mee dat verzending per post een dag langer duurt.
Wij raden u aan hier rekening mee te houden met het aangaan van verplichtingen in uw project. U mag de stukken uiteraard ook zelf langsbrengen.

Wat u nog moet weten


De datum waarop u uw aanvraag digitaal heeft verzonden geldt als ontvangstdatum van uw aanvraag. Vanaf deze datum kunt u voor eigen rekening en risico kosten maken tbv uw project. Deze datum hoeft echter niet gelijk te zijn aan de datum waarop er een subsidiebudget voor u wordt gereserveerd. Er wordt namelijk pas budget gereserveerd op de dag dat uw aanvraag volledig is. Uw aanvraag is volledig als wij alle benodigde formulieren en bijlagen, inclusief handtekeningen, hebben ontvangen. Wij adviseren u daarom uw aanvraag zo spoedig mogelijk volledig aan te leveren.