Friese Energiepremie 2016

Het subsidieplafond voor de 'Friese Energiepremie 2016' is bereikt. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen. Het loket is per 11 november 2016 gesloten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een aanvraag voor de 'Friese Energiepremie' in te dienen.

Regeling & toelichting
Meest gestelde vragen

Woningeigenaren in de provincie Fryslân konden tot € 2.800,- subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen via de Friese Energiepremie. Hoe meer maatregelen, hoe hoger de premie. Voor VvE’s en buren die samen verbouwen was er een bonus van € 250,- per adres.

Hieronder leest u meer over de Friese Energiepremie 2016 en de bijbehorende voorwaarden.

Energiebesparende maatregelen

  • Gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5) en/of isolerende gevelpanelen (U ≤ 0,7);
  • Dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5);
  • Vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5';
  • Spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3);
  • HR++ glas (inclusief kozijnen) (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.);
  • Zonneboiler met collector;
  • Warmtepompboiler;
  • Elektrische warmtepomp (alleen in combinatie met LTV);
  • Lage temperatuurverwarming (LTV);

Minimale oppervlakte

Naast bovenstaande isolatie- en U-waarden stelt de Friese Energiepremie aan sommige maatregelen een oppervlakte-eis. In de afbeelding hieronder ziet u welke eisen per type woning gelden.Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maatregelen dat u laat uitvoeren. Hoe meer maatregelen u kiest, hoe hoger de subsidie. In de tabel hieronder ziet u hoeveel subsidie u kunt ontvangen.

VvE’s

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die de Friese Energiepremie aanvragen voor bijvoorbeeld isolatie van gemeenschappelijke vloeren, daken en muren, krijgen per woning een bonus van €250,-.

Buurbonus

Voor buren die die samen gaan verbouwen, is er een extra premie. Als minimaal drie buren minimaal drie dezelfde maatregelen (per huishouden) uitvoeren en de Friese Energiepremie collectief aanvragen, krijgt elk adres een buurbonus van €250,-. Zo kan het totale subsidiebedrag per woning oplopen tot €3.050,-!Subsidie voor de maatregelen kunnen zowel afzonderlijk als tegelijkertijd worden ingediend. Voor de berekening van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal maatregelen per woning. Dus ook wat al eerder is verleend.

Voorbeeld: In oktober 2015 heeft u een aanvraag gedaan voor vloerisolatie (1 maatregel €350,-). In Januari 2016 vraagt u subsidie aan voor dak- en gevelisolatie. Dit zijn in totaal drie maatregelen dus €2.000,- - €350,- = €1.650,- euro waar u voor uw tweede aanvraag recht op heeft.

Let op: U krijgt voor elke soort maatregel maar eenmalig subsidie. Heeft u in een eerder jaar al subsidie gekregen voor bijvoorbeeld HR++ glas, dan kunt u hier niet nogmaals subsidie voor aanvragen.

Eerst verplichting aangaan, dan pas een aanvraag indienen.

Voordat u de subsidieaanvraag doet, dient u eerst verplichting(en) aan te gaan met uitvoerder(s)! Geef alvast opdracht(en) en/of onderteken de offerte(s), voordat u een aanvraag indient. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen niet in aanmerking voor subsidie. Daarnaast dient de offerte door beide partijen te zijn ondertekend (verplichting) en dient de startdatum van de werkzaamheden op de offerte vermeld te staan.

Weet u niet zeker of u een verplichting bent aangegaan? Bekijk dan deze checklist.

Heeft u vragen?

Kijkt u voor een overzicht van de meest gestelde vragen op de pagina' Vraag & antwoord.

Heeft u toch nog vragen over de regeling of over het aanvragen? Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling uit. Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur via (050) 522 4924 of vul onderstaand contactformulier in.