mijn SNN

Duurzaamheidslening Noord-Nederland

Let op. U kunt de Duurzaamheidslening niet meer aanvragen. Het loket is per 1 september 2014 gesloten.

Heeft u een aanvraag ingediend en wilt u meer weten over de behandeling van uw aanvraag? Ga dan naar de pagina: 'Behandeling van uw aanvraag'.

Informatie over de regeling

Particuliere woningbezitters uit de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe kunnen tussen de 2.500 en 15.000 euro lenen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent eigenaar én bewoner van een woning of appartement. Verenigingen van eigenaren (VVE) kunnen geen lening aanvragen. Appartement eigenaren binnen een VVE kunnen wel met goedkeuring van de VVE een lening aanvragen.
  • Uw woning is vóór 1995 gebouwd en opgeleverd.
  • De kosten van investeringen waartoe verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag, komen niet in aanmerking.
  • U heeft een Maatwerkadvies (energieonderzoek) laten uitvoeren, waarin staat hoe u de Energie-Index van uw woning met minimaal 0,75 kunt verbeteren en tenminste energielabel C kunt gaan behalen.
  • De kosten voor de energiebesparende maatregelen moeten in totaal minimaal 2.500 euro bedragen.
  • Het SVn zal een kredietwaardigheidstoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening

Maatwerkadvies & De Energiecoach

Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze(s)? De Energiecoach beschikt over technische en financiële kennis ten aanzien van energiebesparende en -producerende maatregelen. Ook voor hulp bij het vinden van een geschikte maatwerkadviseur kunt u bij De Energiecoach terecht. Daarnaast kunt u als inwoner van de provincie Drenthe of Groningen de kosten voor het maatwerkadvies retour krijgen.

Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. Het rentevoordeel bedraagt maximaal 3% korting op het gepubliceerde SVn rentetarief voor 10 of 15 jaar dat geldend is op moment van toewijzing van de lening, met een minimum van 0,5%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

Per aanvraag dient u minimaal 2.500 euro aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken. De lening bedraagt maximaal 15.000 euro. U kunt slechts één maal een lening ontvangen. Het principe van deze lening is vergelijkbaar met die van een bouwdepot.

Samenwerking met SVn

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting. Het SVn zal een kredietwaardigheidtoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening.

Meer informatie kunt u vinden op de website van SVn:
SVn


Direct contact

Bent u onbekend met onze subsidies en de mogelijkheden en wilt u meer informatie dan wij u op de website aanbieden? Uiteraard willen wij u persoonlijk (telefonisch) adviseren. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op (050) 5224 900.

Het SVn zal een kredietwaardigheidtoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening. Heeft u vragen over deze kredietwaardigheidstoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met SVn via telefoonnummer (033) 253 94 01.