Kennis en Innovatie (KEI)


Met de Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) haalt u meer kennis in huis. Kennis voor technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus, ontvangt u subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten. De subsidie kan oplopen tot maximaal 100.000 euro.

Voor wie is de subsidie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Budget

Het subsidieplafond voor de KEI 2017 is 5.850.000 miljoen euro. Hieronder geven wij een update van het subsidiebedrag dat in behandeling en verleend is. Bijgewerkt op 9 juni 2017.Waarvoor is de subsidie?

Binnen de KEI zijn drie mogelijkheden:
  • Hooggekwalificeerd personeel gedetacheerd hebben. Plaats een medewerker van een andere, mkb onderneming, grote onderneming of kennisinstelling in een nieuw gecreëerde functie bij u in de organisatie. U ontvangt 40 procent subsidie op de loonkosten.
  • Plaatsen van hooggekwalificeerd personeel. Plaats een eigen medewerker bij een andere organisatie in de Europese Unie. U ontvangt 40 tot 50 procent subsidie op de brutoloonkosten van de medewerker. Op de kosten voor begeleiding krijgt u 50 procent subsidie.
  • Tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van een promovendus. U ontvangt 50 procent subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten.

Hoeveel subsidie kan een aanvrager ontvangen?
Wat zijn de voorwaarden?

  • De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij de aanvrager;
  • De overeenkomst gaat pas in na het indienen van de aanvraag bij het SNN;
  • De vestiging waar de nieuwe medewerker gaat werken, bevindt zich in de provincie Drenthe, Fryslân of Groningen;
  • De overeenkomst is voor minimaal 3 en maximaal 24 maanden;
  • De gedetacheerde medewerker is minimaal 6 manden in dienst bij de uitlenende organisatie;
  • De medewerker heeft een afgeronde hbo- of wo-opleiding en minimaal 5 jaar relevante beroepservaring (waarbij de jaren die gemaakt zijn voor het behalen van een doctoraat meetellen als jaren van de relevante beroepservaring).


Meer weten?

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.

Als u een projectidee heeft waarbij u raakvlakken ziet met de KEI 2017, dan gaan wij uiteraard graag hierover met u in gesprek.

(050)522 4908Verordening, wet- en regelgeving

De KEI 2017 wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Kijk voor de verordening, toelichting en relevante wet- en regelgeving op de pagina Regeling en toelichting.