Innovatie: Kennisontwikkeling 2016

Kennis is een cruciale voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken, processen of verdienmodellen, komt innovatie niet tot stand. De call Kennisontwikkeling 2016 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen te onderzoeken hoe zij nieuwe kennis kunnen aanboren, doorontwikkelen en toepassen.

Voor wie

Wij verwachten binnen deze call met name aanvragen van samenwerkende mkb-bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties.

Welk type projecten

1. Voorwaardenscheppende projecten
Het noordelijke mkb participeert in behoorlijke mate in netwerken. Uit onderzoeken blijkt dat mkb’ers vanuit deze netwerken beperkt komen tot op innovatie gerichte samenwerkingsprojecten. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo zijn veel netwerken niet opgericht om aan kennisuitwisseling te doen. Weer andere netwerken beperken zich slechts tot de koplopers binnen het mkb.
We zoeken projecten gericht op het anders benutten en beter verbinden van netwerken en netwerkstructuren. Ook het oprichten van nieuwe netwerken is mogelijk, mits deze aantoonbaar ontbreken en zijn gericht op het mkb. Voorwaardenscheppende projecten geven een antwoord op de vraag: hoe komen we van netwerken tot op innovatie gerichte samenwerkingsprojecten?

2. Kennisontwikkelingsprojecten
Behalve voor voorwaardenscheppende maatregelen biedt de call ook ondersteuningsmogelijkheden voor concrete kennisontwikkelingsprojecten.

Het gaat om onderzoeks- en kennisuitwisselingsprojecten met maatschappelijke meerwaarde en een overtuigend perspectief op concrete innovatie. We zoeken onderscheidende projecten. Het onderscheidende karakter kan bijvoorbeeld zitten in de koppeling met opvolgende valorisatie trajecten of de wijze waarop resultaten worden gedeeld en toepasbaar worden gemaakt voor het mkb.

Download hier de flyer met de belangrijkste facts.

Wilt u een nadere toelichting op het type projecten dat wij binnen deze Call zoeken? Raadpleeg het spoorboekje!

BudgetWanneer?

Aanvragen kan van 4 februari tot en met 31 mei 2016.

Meer weten

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.
(050) 522 49 00