Innovatie-adviesproject


Wilt u als MKB-onderneming een nieuw product, dienst of productieproces ontwikkelen of vernieuwen, maar zit u met een kennisvraag die u niet zelf kunt beantwoorden? Dan is het bij een Innovatie-adviesproject mogelijk een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie in te schakelen die u adviseert over een toepassingsgerichte kennisvraag dan wel adviseert over en begeleid bij de marktintroductie van een nieuw product of een nieuwe dienst. De kennisinstelling of adviesorganisatie hoeft een kennisvraag niet persé te beantwoorden. Het gaat om het adviseren en het begeleiden bij deze kennisvraag.

Voorbeelden van kennisvragen

Om u een beeld te geven wat voor soort projecten er in aanmerking kunnen komen voor subsidie voor een innovatie-adviesproject, hebben wij een aantal kennisvragen voor u op een rijtje gezet.

Casus

U wilt een systeem gaan ontwikkelen waarbij het afvalwater uit uw woning direct omgezet wordt in drinkwater. U kunt denken aan de volgende kennisvragen:
 • Met welke vervuiling in het water moet ik rekening houden bij het afvalwater uit een woning?
 • Welke partners heb ik nodig om tot de ontwikkeling van het product te komen?
 • Met welke wet- en regelgeving moet ik rekening houden als ik het product wil gaan ontwikkelen?
 • Wat voor soort systemen bestaan er al in Nederland en het buitenland?
 • Hoe kan ik het product gaan vermarkten?

Kortom, bij een innovatie-adviesproject is het mogelijk een kennisvraag te hebben in elke fase waarin een ontwikkelingsproject zich kan bevinden. Van een vraag in de beginfase (ik heb een idee maar hoe nu verder?) tot het vermarkten van een product.

Financiën
In totaal is voor de MIT-regeling Noord-Nederland 4 miljoen euro beschikbaar.

Voorwaarden
 • De werkzaamheden in het project mogen niet zijn aangevangen voor ontvangst van de aanvraag;
 • U mag geen verplichting zijn aangegaan ter zake van de subsidiabele kosten voor ontvangst van de aanvraag;
 • U dient een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie in te schakelen;
 • Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de de-minimisverordening;
 • Het project moet binnen 12 maanden na start zijn uitgevoerd.

Subsidiepercentage- en bedrag


De stappen in het subsidietraject


Aanvraag
Bij de aanvraag dient u de volgende stukken aan te leveren:
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Kopie bankafschrift ter verificatie van uw IBAN;
 • Beknopt projectplan;
 • Offerte;
 • De-minimisverklaring;
 • Bijlagen die zijn aangegeven op het aanvraagformulier (indien van toepassing voor u).

Bevoorschotting
U ontvangt binnen 3 weken na de verleningsbeschikking het volledige verleende subsidiebedrag.

Vaststelling
Met de uitvoering van het haalbaarheidsproject wordt binnen 4 maanden gestart na de subsidieverlening. Het project wordt binnen 12 maanden na de start uitgevoerd. U dient vervolgens uiterlijk binnen 4 weken na afloop van het project bij ons te melden dat het project is afgerond.