Subsidieregeling Nul op de Meter 2017

Tekst aangepast op 04-01-18

Per 2 oktober 2017 kunnen woningeigenaren in de provincie Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen met als doel de woning naar het niveau ‘Nul op de meter’ te brengen.

De provincie Fryslân heeft voor deze regeling € 250.000,- beschikbaar gesteld.

Beschikbaar budget op 04-01-18 is € 16.248,-

Let op! Het subsidieplafond voor de 'Nul op de Meter' is bijna bereikt. Het is nog wel mogelijk om een aanvraag in te dienen, maar bij het indienen van een aanvraag is het nog niet duidelijk of er subsidie voor u beschikbaar is.

Wie bent u?

U bent eigenaar van een woning en woonachtig in de provincie Fryslân. U heeft op dit moment een energielabel B of lager (C t/m G).

Nul op de meter woning

Een woning waarin zowel energetisch en kostentechnisch de jaarlijkse energiestromen in balans zijn. Dat wil zeggen dat zonder dat er gebruik wordt gemaakt van energie uit gas, alle in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, uitgaande van standaardklimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

Voorwaarden subsidie

  • Om in aanmerking te komen dient u eigenaar te zijn van een particuliere koopwoning in de provincie Fryslân;
  • U dient in het bezit te zijn van een maatwerkadvies waaruit de huidige energielabel blijkt. Uw huidige energielabel dient B of lager te zijn. Het maatwerkadvies vraagt u aan bij een gecertificeerd maatwerkadviseur. Verderop op deze pagina vindt u meer informatie over maatwerkadviseurs;
  • U heeft naar aanleiding van het advies van de adviseur een offerte aangevraagd bij een bouwbedrijf/uitvoerder die overeenkomt met het maatwerkadvies.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de totale kosten om uw woning energieneutraal te maken met een maximum van € 6.000,-. De subsidiabele kosten zijn de werkzaamheden die voortkomen uit het maatwerkadvies en dus bijdragen aan het realiseren van uw woning tot ‘Nul op de meter’.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?

Alle maatregelen die uit het maatwerkadvies voortvloeien en nodig zijn om ‘Nul op de meter’ te realiseren zijn subsidiabel. Er worden dus geen specifieke eisen gesteld aan de soort maatregel, zolang de werkzaamheden maar aansluiten bij het maatwerkadvies.

Maatwerkadvies

Als u een maatwerkadvies aanvraagt, dan komt er een adviseur bij u langs die uw mogelijkheden voor energiebesparing op een rij zet. U ontvangt een rapport van mogelijke energiebesparende maatregelen die meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden vermeld.

Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze(s)?
De Energiecoach beschikt over technische en financiële kennis ten aanzien van energiebesparende en -producerende maatregelen.

Meer informatie vindt u onder andere op de website van:

MilieuCentraal
SLIM wonen met energie
Bespaar Lokaal

Ga nog geen verplichting aan!

Vraag eerst de subsidie aan, voordat u verplichtingen aangaat met uitvoerders. Geef nog geen opdrachten en teken nog geen offertes, voordat u een ontvangstbevestiging van uw subsidieaanvraag heeft ontvangen. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen dus niet in aanmerking voor subsidie.

Weet u niet zeker of u een verplichting bent aangegaan? Bekijk dan deze checklist.

Wilt u een wijziging doorgeven?

Dat kan zolang wij uw aanvraag nog niet vastgesteld hebben. U kunt een wijziging per post of via de e-mail aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de regeling? Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling uit. Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via (050) 522 4924 of stuur ons een e-mail.

(050) 522 4924