SNN als dienstverlener subsidies


Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren.

Europese subsidieprogramma's


Het SNN is een Europese managementautoriteit. De organisatie beheert en verdeelt de subsidies vanuit het Rijk en Europa, die als doel hebben de economie te versterken. Die subsidies worden voor bepaalde programmaperiodes verstrekt. In de periode 2000-2006 ging het om in totaal 1 miljard euro, in de periode 2007-2013 om ruim 375 miljoen. Al dat geld is daadwerkelijk in de noordelijke economie geïnvesteerd en heeft in de regio meer dan het driedubbele aan investeringen uitgelokt. De subsidie gaat naar innovatie- en onderzoeksprojecten, maar is ook bestemd voor stimuleringsregelingen voor het regionale midden- en kleinbedrijf.

Subsidieregelingen


Het SNN heeft veel aandacht voor het bedrijfsleven, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Het mkb is de motor van de noordelijke economie. Het SNN ondersteunt ook individuele bedrijven in de vorm van subsidieregelingen. Per jaar ontvangt het SNN tussen de 1200 en 1400 subsidieaanvragen van individuele bedrijven.

Iets voor u?


Wilt u meer weten over onze subsidiemogelijkheden of weten welke subsidieprogramma's en -regelingen er op dit moment openstaan, klikt u dan hier.