Innovatie: Proeftuinen 2016

Een innovatief idee ontwikkelen tot een product dat op de markt geïntroduceerd kan worden, is voor veel mkb-ondernemers een tijdrovend traject. Proeftuinen kunnen dat traject versnellen.

De call Proeftuinen 2016 heeft tot doel om innovatieclusters (kennisinstellingen, mkb-bedrijven en/of grootbedrijven) te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen. Op hun beurt gebruiken mkb-bedrijven deze proeftuinen om hun innovatieve projecten sneller te ontwikkelen en te testen in een real-life omgeving waardoor marktlancering sneller kan plaatsvinden.

Er zijn twee calls Proeftuinen, met als belangrijk verschil dat één van de twee zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.

Voor wie

Innovatieclusters (kennisinstellingen, mkb-bedrijven en/of grootbedrijven) die als rechtspersoon opereren.

Welk type projecten

Het gaat om het ontwikkelen van proeftuinen in de breedste zin van het woord: opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel het (beter) onderling met elkaar verbinden van proeftuinen waarbij in ieder geval één proeftuin in Noord-Nederland staat. De innovatieve producten, diensten en technologieën waarvoor gebruik wordt gemaakt van proeftuinen staan dichtbij marktlancering (nadruk op TRL-niveau 5 t/m 7).

Activiteiten die subsidiabel zijn:
1. Het aansturen van samenwerking, informatiedeling en het bieden van gespecialiseerde zakelijke ondersteuningsdiensten m.b.t. de proeftuin
2. Marketing van de proeftuin om nieuwe ondernemingen en organisaties aan te trekken
3. Beheer van de proeftuin, organisatie van opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdelen, netwerken en transnationaal samenwerken
Hieronder vallen de volgende kosten:
  • investeringen in immateriële en materiële activa van de proeftuin;
  • personeelskosten en administratieve kosten, met inbegrip van de algemene kosten voor zover deze kosten betrekking hebben op de exploitatie in de aanloopfase van de proeftuin.

Download hier de flyer met de belangrijkste facts.

Wilt u een nadere toelichting op het type projecten dat wij binnen deze Call zoeken? Raadpleeg het spoorboekje!

BudgetWanneer

Aanvragen kan van 4 februari tot en met 31 mei 2016.


Meer weten

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.
(050) 522 49 00