mijn SNN

RIG


Doel van de regeling

De Regionale Investeringssteun Groningen, kortweg RIG, heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus.

Budget

Het ministerie van Economische Zaken heeft €20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de RIG. Naast de bijdrage van het ministerie van EZ, wordt er door regionale overheden eenzelfde bedrag van 20 miljoen euro geïnvesteerd. Dit komt neer op een totaalbedrag van €40 miljoen euro voor deze investeringsregeling. De regeling kent een looptijd van vier jaar.

Eerste tranche
Het subsidieplafond van de eerste tranche is € 10 miljoen. De financiering van deze eerste tranche bestaat uit een bijdrage van 5 miljoen euro van het ministerie van EZ en 5 miljoen eruo door de provincie Groningen, gefinancieerd via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma.

Tweede tranche
Ook voor de tweede tranche is er 10 miljoen euro beschikbaar. Het geld wordt gefinancieerd door het Rijk en door de Economic Board Groningen. In totaal is er nu 20 miljoen euro beschikbaar voor investeringssteun aan bedrijven in de Eemsdelta regio en het Zernike Science Park.


Aanvragen RIG 2015 en meer informatie

Het aanvraagformulier en de modellen voor bijlagen vindt u op de pagina 'Direct aanvragen'.
Meer informatie
Voor meer informatie over het aanvraagproces kunt u contact opnemen met de Provincie Groningen via telefoonnummer 050 3164462 of per e-mail via .