Arbeidsmarkt


Sectorplan: Ruimte voor ontwikkeling

Een sterke en toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de vrijetijdssector in Drenthe en de gemeente Hardenberg. Het streven is om, samen met de sector, de kansen op de arbeidsmarkt volledig te benutten en de sector aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hiervoor € 945.000,- beschikbaar gesteld. Lees verder.

Sectorplan: Groningen op voorsprong

Provincie Groningen kent een aantal specifieke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineen geslagen om dit te veranderen. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hiervoor € 17,7 miljoen beschikbaar gesteld. Lees verder.