Kennis en Innovatie (KEI)


Met de Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) haalt u meer kennis in huis. Kennis voor technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus, ontvangt u subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten. De subsidie kan oplopen tot maximaal 200.000 euro.

Voor wie is de subsidie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Budget

Het subsidieplafond voor de KEI 2018 is 4,7 miljoen euro. Hieronder geven wij aan hoeveel budget er nog beschikbaar is.Aanvragen

Aanvragen kan tot en met 31 december 2018. Is alle subsidie vergeven, dan sluit het loket eerder.

Waarvoor is de subsidie?

Binnen de KEI zijn drie mogelijkheden:
 • Hooggekwalificeerd personeel gedetacheerd hebben. Plaats een medewerker van een andere, mkb onderneming, grote onderneming of kennisinstelling in een nieuw gecreëerde functie bij u in de organisatie. U ontvangt 40 procent subsidie op de loonkosten.
 • Plaatsen van personeel. Plaats een eigen medewerker bij een andere organisatie in de Europese Unie. U ontvangt 40 tot 50 procent subsidie op de brutoloonkosten van de medewerker. Op de kosten voor begeleiding krijgt u 50 procent subsidie.
 • Tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van een promovendus. U ontvangt 50 procent subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten.

Hoeveel subsidie kan een aanvrager ontvangen?
Wat zijn de voorwaarden?

 • De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij de aanvrager;
 • De overeenkomst gaat pas in na het indienen van de aanvraag bij het SNN;
 • De vestiging waar de nieuwe medewerker gaat werken, bevindt zich in de provincie Drenthe, Fryslân of Groningen;
 • De overeenkomst is voor minimaal 3 en maximaal 24 maanden (48 maanden bij een promovendus);

Wijzigingen ten opzichte van de KEI 2017

 • De maximale subsidie voor het onderdeel 'promovendus' is aangepast naar € 200.000;
 • Uitvoeringstermijn voor het onderdeel 'promovendus' is aangepast naar 48 maanden;
 • Het is niet meer noodzakelijk dat bij het onderdeel 'detacheren van hooggekwalificeerd personeel' de medewerker minimaal 6 maanden in loondienst is bij de uitlenende organisatie;
 • Een voorschot kan op aanvraag van de subsidieontvanger eenmaal per kwartaal worden verleend naar evenredigheid met de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.


Project uitgelicht

Monique Schoondorp, Omega Green: “De KEI subsidie is een mooie manier om tijdelijk een topexpert binnen te halen!”


Meer weten?

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.

Als u een projectidee heeft waarbij u raakvlakken ziet met de KEI 2018, dan gaan wij uiteraard graag hierover met u in gesprek.

(050)522 4908Verordening, wet- en regelgeving

De KEI 2018 wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Kijk voor de verordening, toelichting en relevante wet- en regelgeving op de pagina Regeling en toelichting.