Proeftuinen 2016 Ronde 2
Wat is de Call Proeftuinen?

De Call Proeftuinen faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Met behulp van subsidie kan een innovatiecluster een proeftuin opzetten, uitbouwen of verbeteren. Tevens is het mogelijk om proeftuinen met elkaar te verbinden of de verbinding te verbeteren. Wanneer het gaat om het verbinden van verschillende proeftuinen, bevindt in ieder geval één proeftuin zich in Noord-Nederland.

Wat is een proeftuin?

Een innovatief idee ontwikkelen tot een product of dienst dat op de markt geïntroduceerd kan worden, is voor veel mkb-ondernemers een tijdrovend en kostbaar traject. Proeftuinen zijn bedoeld om dat traject te kunnen versnellen. Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee het mkb middels bijvoorbeeld proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. Hierbij kan het gaan om technologische innovatie of marktinnovatie. Een proeftuin dient vraag gestuurd te opereren en bedient primair het mkb. De gebruikers van de proeftuinfaciliteiten dienen een marktconforme vergoeding te betalen aan de exploitant van de proeftuin (het innovatiecluster).
De proeftuinopstelling moet een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

 • zekere, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening
 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie


Wat is een innovatiecluster?

Innovatieclusters hebben tot doel innovatieve activiteiten te stimuleren door het delen van faciliteiten, en door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster. Met andere woorden het innovatiecluster faciliteert mkb-ondernemingen door hen gebruik te laten maken van de proeftuinfaciliteiten.


Wie mag de call Proeftuinen 2016 ronde 2 aanvragen

Er kan een innovatiecluster worden opgericht door een consortium of een individuele aanvrager. Het maakt daarbij niet uit wat voor type organisatie het innovatiecluster opricht. Het innovatiecluster mag vervolgens door één partij worden geëxploiteerd. De aanvragende partijen hoeven niet in Noord-Nederland gevestigd of actief te zijn. De proeftuin en het innovatiecluster moeten wel in Noord-Nederland gevestigd zijn.


Wat voor kosten zijn subsidiabel?

De kosten die gemoeid zijn met de investeringen in de proeftuin (hetzij opzetten, uitbouwen of verbeteren). Daarnaast zijn exploitatiekosten ook subsidiabel, maar enkel voor zover deze betrekking hebben op personeelskosten en administratieve kosten (incl. algemene kosten). Het gaat om de volgende drie typen exploitatiekosten:
 • Voor het aansturen van een innovatiecluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten voor zover dit betrekking heeft op de proeftuin.
 • Kosten voor de marketing van de proeftuin om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen.
 • Het beheer van de faciliteiten van de proeftuin, de organisatie van opleidingsprogramma's, workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking.

Dit betekent dat kosten die gemoeid zijn met het verrichten van test- en ontwikkelwerkzaamheden in de proeftuin (door/in samenwerking met de mkb-ers) niet subsidiabel zijn.

Belangrijke aandachtspunten

 • De gebruikers van de proeftuin (primair het MKB) dienen een marktconforme vergoeding te betalen voor het gebruik van de proeftuin. Het betalen van een marktconforme vergoeding is een belangrijk aspect om te komen tot een solide business case.
 • Er kan subsidie worden verleend voor maximaal 3 jaar (investering + exploitatiekosten tijdens de aanloopfase van de proeftuin).
 • Enkel organisaties die een proeftuin (en daarmee ook het innovatiecluster) exploiteren komen in aanmerking voor subsidie. De subsidieontvanger dient te delen in de kosten en inkomsten die gepaard gaan met de proeftuin.
 • Het project dient te voldoen aan artikel 27 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
 • Er zijn twee calls Proeftuinen, met als belangrijk verschil dat één van de twee zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.

Budget
Max subsidie %Min. subsidie EuroMax. subsidie EuroTotaal beschikbaar
Proeftuinen C40%€ 200.000€ 2.000.000€ 7.000.000
Proeftuinen D45%€ 200.000€ 2.000.000€ 3.000.000

Wanneer is de Call Proeftuinen beschikbaar?

Aanvragen kunnen vanaf 1 december 2016 tot en met 2 oktober 2017 ingediend worden.

Meer weten

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag. Bel met (050) 522 49 00 of vul het onderstaande contactformulier in