Innovatie: Tender Valorisatie 2017 & mkb

Het noordelijk mkb heeft veel goede ideeën voor innovaties maar komt er te weinig aan toe deze ideeën om te zetten in concrete acties. Vooral tussen productontwikkeling en marktintroductie is ondersteuning nodig.

De tender Valorisatie 2017 Ronde 2 en tender Valorisatie mkb (MIT R&D samenwerkingsprojecten) hebben tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Er zijn vier tenders Valorisatie. U kunt subsidie aanvragen voor projecten binnen doelstelling C en doelstelling D, met als belangrijk verschil dat doelstelling D zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.

Bij de tenders Valorisatie mkb is sprake van cofinanciering vanuit het ‘Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’ (MIT) programma van het Ministerie van Economische Zaken. Projecten dienen daarom tevens een bijdrage te leveren aan minimaal één van de programma’s of plannen van het MIT.


Voor wie

De tenders Valorisatie mkb zijn alleen beschikbaar voor het samenwerkend mkb.

De tenders Valorisatie 2017 ronde 2 richten zich met name op het mkb. kennisinstellingen en grote bedrijven komen echter ook in aanmerking voor de tender valorisatie 2017 Ronde 2. Het mkb moet een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie.


Welke type projecten

Het betreffen kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering (nadruk op TRL-niveau 5 t/m 7). Hierdoor is kapitalisatie snel mogelijk.

Denk aan product-, proces- of dienstinnovaties die:
1. de innovatiekracht van de aanvrager(s) duurzaam versterkt.
2. in een praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest.

De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

Download hier de flyer met de belangrijkste facts.

Wilt u een nadere toelichting op het type projecten dat wij binnen deze Tender zoeken? Raadpleeg het spoorboekje.


PresentatiePresentatie Roadshow MIT (volgt)


Budget

Projecten binnen doelstelling C richten zich op meer innovatie en valorisatie in het mkb binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen. De Tender Valorisatie C mkb heeft dezelfde doelstelling als de OP EFRO Tender Valorisatie C 2017 ronde 2, maar kan alleen door samenwerkend mkb worden aangevraagd.

Projecten binnen doelstelling D richten zich op innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in Noord-Nederland binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen. De Tender Valorisatie D mkb heeft dezelfde doelstelling als de OP EFRO Tender Valorisatie D 2017 ronde 2, maar kan alleen door samenwerkend mkb worden aangevraagd.


TenderBudgetpercentagemin. investeringskostenmax. subsidie
Tender Valorisatie C
2017 ronde 2

€ 2.500.00030%€ 333.333€ 1.000.000
Tender Valorisatie C MKB

€ 2.500.00035%€ 142.857€ 350.000
Tender Valorisatie D
2017 ronde 2

€ 1.500.00035%€ 285.714€ 1.000.000
Tender Valorisatie D MKB € 1.500.00035%€ 142.857€ 350.000
Wanneer

Aanvragen kan van 3 juli tot en met 7 september 2017. Openstelling niet missen? Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!Meer weten

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.
(050) 522 49 00