Investeringsregeling: RIG


Vanwege overweldigende belangstelling van bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Park voor de RIG raakt het budget eerder uitgeput dan verwacht. De provincie Groningen trekt de regeling daarom per 14 augustus 2017 in en bereidt ondertussen de openstelling van de vierde tranche van de RIG voor. Lees meer.

De Regionale Investeringssteun Groningen, kortweg RIG, heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park.

Voor wie is de RIG

Kleine- middelgrote en grote ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park.

Waarvoor is de subsidie

Bedrijven kunnen tot maximaal 30% investeringssubsidie krijgen op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Er is subsidie beschikbaar voor vestiging, fundamentele wijziging, uitbreiding en diversificatie van bedrijven. Daarbij verschillen de subsidiemogelijkheden naar grootte van de onderneming. De RIG is niet bedoeld voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Budget

Voor de uitvoering van de gehele RIG is € 40.000.000 beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen en de Provincie Groningen (via het SNN, Ruimtelijk Economisch Programma). De RIG kent een looptijd van vier jaar. De gelden worden ter beschikking gesteld in meerdere tranches.

Derde tranche

Na een tweetal eerdere openstellingen (RIG2014 en RIG2015) staat op dit moment de derde tranche open: de RIG2017. Het subsidieplafond van deze derde tranche is ruim € 17,5 miljoen.

De RIG2017 biedt ruimere mogelijkheden voor bedrijven om subsidie aan te vragen ten opzichte van de eerste twee tranches. Nieuw is dat grote ondernemingen nu meer kans op subsidie hebben wanneer hun project zich specifiek richt op groene en duurzame investeringen. Daarnaast is voor innovatieve bedrijven op het Zernike Science Park de investeringsdrempel om subsidie aan te vragen verlaagd van € 1.000.000,- naar € 500.000,-. De RIG2017 maakt onderdeel uit van Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019, dat als doel heeft zoveel mogelijk Groningers aan het werk te krijgen.

Aanvragen RIG2017

Het aanvraagformulier en de modellen voor bijlagen vindt u op de pagina 'Direct aanvragen'.
Project uitgelicht

Leen van der Sluis, ChemCom Industries: “Dankzij de RIG-subsidie wordt de toekomst van ons bedrijf zeker gesteld”, legt Van der Sluis uit. “En lukt het ons bestaande werkgelegenheid te behouden, nieuwe werkgelegenheid te creëren en ons bedrijf om te vormen naar een biobased chemiebedrijf.”


Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvraagproces kunt u contact opnemen met de Provincie Groningen
050 3164462
.