Asbestregeling Drenthe

De provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld om het verwijderen van asbestdaken in de provincie te stimuleren. Hieronder vindt u informatie over de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe, kortweg de ‘Asbestregeling Drenthe’.

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak.Wanneer kom ik in aanmerking?

Wilt u in aanmerking komen voor de stimuleringslening, dan dient u eigenaar te zijn van een gebouw met een asbestdak dat is gelegen binnen de provincie Drenthe. Ook Vereniging van Eigenaren (VvE's) komen in aanmerking.

Waarvoor kan ik een lening ontvangen?

Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van de volgende activiteiten:
 • inventarisatie van een asbest dak door een gecertificeerd bedrijf;
 • onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet Natuurbescherming);
 • de sanering van een asbest dak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf;
 • de sloop van een gebouw met een asbest dak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
 • het aanbrengen van een nieuw dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
 • de voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbest dak.

Voer nog geen werkzaamheden uit!

Wij kunnen de subsidie niet in behandeling nemen indien de aanvraag ná de start van het project wordt ingediend, met uitzondering van de inventarisatie van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf. Meer informatie over een gecertificeerd bedrijf vindt u hier.

Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

Voorwaarden van de lening:
 • wanneer subsidie wordt verleend met toepassing van de de-minimisverordening, bedraagt de hoogte van de lening maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van € 2.500 tot een maximumbedrag van € 60.000;
 • wanneer subsidie wordt verleend met toepassing van artikel 36 AGVV, wordt de maximale subsidiehoogte van de AGVV in acht genomen;
 • de lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar bij een consumptieve lening en een maximale looptijd van 30 jaar bij een hypothecaire lening;
 • subsidies tot € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een consumptieve lening;
 • subsidies van meer dan € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening;
 • de lening wordt verstrekt door en conform de productspecificaties en voorwaarden van SVn;
 • de rente wordt vastgesteld conform de productspecificaties en voorwaarden van SVn, verhoogd met een opslag van 0,1% in verband met af te dekken risico’s.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november 2017 tot 1 januari 2020. Ga naar de pagina Direct aanvragen om uw aanvraag in te dienen.

Meer informatie

Het SNN voert de subsidieregeling samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uit.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het SNN. Heeft u vragen over de asbestregeling of het aanvraagproces? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (050) 522 4924.

Het SVn voert de kredietwaardigheidstoets uit en bepaalt of u in aanmerking komt voor de stimuleringslening. Heeft u vragen over deze kredietwaardigheidstoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met SVn via telefoonnummer (088) 253 9400.

Deze regeling is een stimuleringslening. De subsidie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en SVn een overeenkomst ter uitvoering van de subsidiebeschikking tot stand komt.