Vraag & antwoord

+Voor welke maatregelen kan ik subsidie ontvangen?

U kunt subsidie ontvangen voor de volgende maatregelen:


Energiebesparende maatregelen


 • Gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5) en/of isolerende gevelpanelen (U ≤ 0,7);
 • Dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5);
 • Vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5';
 • Spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3);
 • HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.);
 • HR++ glas (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm);
 • Zonneboiler met collector (voorzien van Solar Keymark certificaat);
 • Warmtepompboiler;
 • Elektrische warmtepomp (alleen in combinatie met LTV);
 • Lage temperatuurverwarming (LTV);


Let op: bodem- en kruipruimte isolatie vallen onder de maatregel vloerisolatie. Hier kunt u dus subsidie voor aanvragen.


De bovenstaande maatregelen moeten voldoen aan de waarden uit de onderstaande tabel:+Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maatregelen die u toepast in uw huis. Hoe meer maatregelen u toepast, hoe hoger de subsidie. In de tabel hieronder ziet u hoeveel subsidie u kunt ontvangen.

+Is het verplicht om de kozijnen te vervangen, wil ik in aanmerking komen voor subsidie?

Nee, het is geen vereiste om uw kozijnen te vervangen wanneer u HR++ glas wilt installeren in uw woning. U ontvang voor deze maatregel een vast bedrag subsidie, indien deze maatregel aan de voorwaarden voldoet.

Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden.

+Ik wil een aanvraag indienen maar ik heb geen DigiD. Wat moet ik doen?

Voor de Friese Energiepremie geldt dat het alleen mogelijk is om subsidie aan te vragen, indien u in het bezit bent van een DigiD. Uw aanvraag ondertekent u met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Geen probleem, deze vraagt u hier aan. Houdt u er rekening mee dat dit een week kan duren.

+Waar moet mijn offerte aan voldoen?

In uw offerte moet duidelijk naar voren komen welke waarden uw maatregel bevat. Het gaat hierbij om de volgende waarden:

 • de oppervlakte
 • de isolatiewaarde
 • startdatum van de werkzaamheden
 • handtekening van beide partijen of een opdrachtbevestiging

Let op: Binnen twee maanden na ondertekening of de opdrachtbevestiging moet de aanvraag voor de subsidie zijn gedaan.

+Ik heb mijn offerte al ondertekend. Kan ik nu alsnog een subsidie aanvragen?

Ja, een voorwaarde van de regeling is dat u een verplichting bent aangegaan. Wilt u weten wat dit precies inhoudt? Lees dan onderstaand document goed door.

Checklist verplichting aangaan

Let op: Tussen de verplichting aangaan en het indienen van een aanvraag voor de Friese energiepremie mag niet meer dan twee maanden zitten.

+Kan ik nadat ik een aanvraag heb ingediend, deze nog aanvullen?

Indien u al een aanvraag heeft ingediend, is het niet mogelijk om deze aan te vullen met een extra energiebesparende maatregel. Het is wel mogelijk om uw aanvraag in te trekken, en vervolgens een nieuwe aanvraag in te dienen voor alle maatregelen waarvoor u subsidie wilt ontvangen.

+Mag ik ook zelf de installatie uitvoeren?

Ja, u mag de werkzaamheden ook zelf uitvoeren in plaats van een aannemer in de hand te nemen. In plaats van de opdrachtbevestiging dient u dan bewijsstukken mee te sturen waaruit blijkt dat u een verplichting bent aangegaan (zoals betaalbewijzen) en u dient aan te tonen aan de hand van bijvoorbeeld foto’s van verpakkingen wat de isolatiewaarde is en de oppervlaktes van het gekochte materiaal.

+Wat is de buurbonus?

Voor buren die samen gaan verbouwen, is er een extra premie. Als minimaal drie buren minimaal drie dezelfde maatregelen (per huishouden) uitvoeren en de Friese Energiepremie collectief aanvragen, krijgt elk adres een buurbonus van €250,-. Zo kan het totale subsidiebedrag per woning oplopen tot €3.050,-!

De voorwaarden voor een collectieve aanvraag zijn:

 • Minimaal drie buren met dezelfde postcode;
 • Minimaal drie dezelfde energiebesparende maatregelen per huishouden;
 • De maatregelen moeten worden uitgevoerd door één aannemer.

+Wat is het maximale subsidiebedrag per adres?

Het maximale subsidiebedrag per adres is €3.050,-. Dit betekent dat wanneer de vorige eigenaar de Friese Energiepremie heeft aangevraagd, de huidige eigenaar niet nogmaals de Friese Energiepremie kan aanvragen.

+Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie keren wij uit nadat wij uw project inhoudelijk hebben beoordeeld. Hiervoor staat een behandelingstermijn van 8 weken. We streven er naar om binnen 15 werkdagen een besluit te nemen op uw aanvraag of een verzoek te sturen voor aanvullende informatie.

Wanneer u uw besluit heeft ontvangen, gaan we over tot uitbetaling. Dit kan tevens ongeveer 15 werkdagen duren’’.

+Ik wil mijn aanvraag intrekken. Wat moet ik doen?

Indien u de aanvraag in wilt trekken, stuurt u een e-mail naar friese-energiepremie@snn.eu. Vermeld hierbij duidelijk uw projectnummer en de reden van intrekking.

+Ik wil nog een tweede aanvraag indienen, kan dit?

Ja, u mag meerdere aanvragen indienen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maatregelen dat u laat uitvoeren.

Let op: Het maximale subsidiebedrag per woning is €3.050,- U krijgt voor elke soort maatregel maar eenmalig subsidie. Heeft u in een eerder jaar al subsidie gekregen voor bijvoorbeeld HR++ glas, dan kunt u hier niet nogmaals subsidie voor aanvragen.

+Welke stukken moet ik bewaren?

Nadat uw project is uitgevoerd, vragen wij u om in ieder geval onderstaande documenten / bewijzen te bewaren:
 • offerte(s)
 • opdrachtbevestiging aan de installateur
 • factuur of kwitantie
 • betaalbewijs (bv een kopie van uw bankafschrift
 • foto van de energiebesparende maatregel
 • Deze documenten kunnen namelijk eventueel door ons worden opgevraagd.