Zonnelening Drenthe 2017

Tekst aangepast op 1 januari 2018

De provincie Drenthe en een aantal gemeenten hadden in 2017 geld beschikbaar gesteld om het opwekken van zonne-energie te stimuleren. Gezien het sluiten van de regeling, is het per 01-01-18 niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden of er in 2018 in uw gemeente opnieuw een Zonnelening beschikbaar wordt gesteld? Dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Zodra het bekend is wanneer uw gemeente opengaat, ontvangt u een melding van ons.

Let op! U ontvangt dus alleen een melding wanneer uw gemeente open gaat. Als er binnen uw gemeente geen Zonnelening beschikbaar wordt gesteld, ontvangt u dus ook geen melding van ons.

Over de Zonnelening

Als inwoner van de provincie Drenthe kon u voor maatregelen, gericht op het opwekken van zonne-energie, een zonnelening aanvragen. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen met het opwekken van energie. Deze lening is gebaseerd op het opwekken van zonne-energie. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, kortweg ‘Zonnelening Drenthe’. Er kon een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van:

  • zonnepanelen;
  • een zonneboiler en/of overige duurzame technieken gericht op de winning van directe zonne-energie.

Samenwerking met SVn

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling samen met SVn uit.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting.

De zonnelening is een duurzaamheidslening. Dat betekent dat de voorwaarden van de duurzaamheidslening van het SVn van toepassing zijn. Kijkt u voor meer informatie op de website van SVn.

Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

  • Per aanvraag dient u minimaal € 2.500,- aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken;
  • De lening bedraagt maximaal € 7.499,-;
  • U kunt slechts eenmaal een lening ontvangen;
  • Bij de Zonnelening geldt een maximale leeftijdsgrens. Dit betekent dat het voor woningeigenaren van 75 jaar en ouder niet mogelijk is om een aanvraag in te dienen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer (050) 522 4924 op werkdagen van 8.30 uur - 17.00 uur.

Het SVn voert een kredietwaardigheidstoets uit en bepaalt of u in aanmerking komt voor de zonnelening. Heeft u vragen over deze kredietwaardigheidstoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met SVn via telefoonnummer (033) 253 94 01.