Zonnelening Drenthe 2018

Tekst aangepast op 1 februari 2018

Een aantal gemeenten in de provincie Drenthe hebben in 2018 geld beschikbaar gesteld om het opwekken van zonne-energie te stimuleren.


Over de Zonnelening

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u voor maatregelen, gericht op het opwekken van zonne-energie, een zonnelening aanvragen. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen met het opwekken van energie. Deze lening is gebaseerd op het opwekken van zonne-energie. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, kortweg ‘Zonnelening Drenthe’. Er kon een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van:

  • zonnepanelen;
  • een zonneboiler;
  • of overige duurzame technieken gericht op de winning van directe zonne-energie.


Samenwerking met SVn

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling samen met SVn uit.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting.

De zonnelening is een duurzaamheidslening. Dat betekent dat de voorwaarden van de duurzaamheidslening van het SVn van toepassing zijn. Kijkt u voor meer informatie op de website van SVn.


Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

  • Per aanvraag dient u minimaal € 2.500,- aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken;
  • De lening bedraagt maximaal € 7.499,-;
  • Bij de Zonnelening geldt een maximale leeftijdsgrens. Dit betekent dat het voor woningeigenaren van 75 jaar en ouder niet mogelijk is om een aanvraag in te dienen.


Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer (050) 522 4924 op werkdagen van 8.30 uur - 17.00 uur.

Het SVn voert een kredietwaardigheidstoets uit en bepaalt of u in aanmerking komt voor de zonnelening. Heeft u vragen over deze kredietwaardigheidstoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met SVn via telefoonnummer (033) 253 94 01.