Innovatie: OP Tender Valorisatie 2015

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zet tot en met 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie door middel van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij. Het geld wordt gefaseerd weggezet door middel van tenders en open inschrijvingen. Als eerste in Nederland, zijn we met de 'OP EFRO Tender Valorisatie 2015' in januari 2015 van start gegaan. Deze tender liep tot 1 mei en is gericht op de specifieke doelstellingen C en D uit het OP EFRO.Subsidieproces

Hoe nu verder? Na de subsidieverlening volgt de uitvoeringsfase, waarbij u periodiek verantwoording aflegt over de voortgang, uitvoering en behaalde resultaten van uw project en de gemaakte kosten. Lees meer

Wet en regelgeving

De volgende wet en regelgeving is op de EFRO Tender Valorisatie van toepassing. Lees meer

Budget en projecten

Van 12 januari tot 1 mei liep de eerste Tender 'OP EFRO Tender Valorisatie 2015'. Hoeveel subsidie is er uitgekeerd en aan welke projecten? Lees meer