Innovatie: Tender Valorisatie 2016

Het noordelijk mkb heeft veel goede ideeën voor innovaties maar komt er te weinig aan toe deze ideeën om te zetten in concrete acties. Vooral tussen productontwikkeling en marktintroductie is ondersteuning nodig.

De tender Valorisatie 2016 heeft tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Er zijn twee tenders Valorisatie 2016, met als belangrijk verschil dat één van de twee zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.

Voor wie

Met name het mkb, maar ook kennisinstellingen en grote bedrijven komen in aanmerking. Het mkb moet een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie.

Welke type projecten

Bij de tender Valorisatie gaat het om kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering (nadruk op TRL-niveau 5 t/m 7). Hierdoor is kapitalisatie snel mogelijk.

Denk aan product-, proces- of dienstinnovaties die:
1. de innovatiekracht van de aanvrager(s) duurzaam versterkt.
2. in een praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest.

Activiteiten en kosten die subsidiabel zijn hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

Download hier de flyer met de belangrijkste facts.

Wilt u een nadere toelichting op het type projecten dat wij binnen deze Tender zoeken? Raadpleeg het spoorboekje!


BudgetWanneer

Aanvragen kan van 4 februari tot 2 mei 12.00 uur 2016.

Meer weten

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.
(050) 522 49 00