Voucherregeling Externe Expertise Financiering


Het SNN voert de VEEF uit voor Economic Board Groningen (EBG). De VEEF heeft als doel goede ondernemersideeën in de regio financierbaar te maken. Te vaak stranden goede plannen, omdat ondernemers te weinig tijd of kennis hebben voor het schrijven van een goed investeringsplan. Ondernemers worden op deze manier geholpen om een goed en economisch haalbaar plan te schrijven waarmee zij sneller en gemakkelijker een lening kunnen aanvragen.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is dat mkb-ondernemers door inzet van onafhankelijke organisatie betere voorstellen voor inzet van risicofinanciering ontwikkelen en indienen. Via de voucherregeling kan een mkb-ondernemer een financiële bijdrage aanvragen om deze onafhankelijke organisatie in te huren. De onafhankelijke organisatie kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld voor hulp bij de uitwerking van het investeringsplan dat aan een aanvraag van risicofinanciering ten grondslag moet liggen, voor ondersteuning bij het voeren van verkennende gesprekken met aanbieders van risicofinanciering of voor begeleiding bij de indiening van een aanvraag voor risicofinanciering.

Doelgroep

Mkb-ondernemers die een vestiging hebben in het werkingsgebied of die het project willen uitvoeren in het werkingsgebied.

Het werkingsgebied bestaat uit de 9 gemeenten:
 • De Marne
 • Eemsmond
 • Winsum
 • Bedum
 • Loppersum
 • Ten Boer
 • Appingedam
 • Delfzijl
 • Slochteren

Subsidiabele kosten

Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie, die ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het subsidiepercentage bedraagt 50. De minimale subsidie bedraagt € 250,00 met een maximum van € 2.500,00.

Wat zijn de voorwaarden

 • Binnen het project wordt externe expertise ingeschakeld door een ondernemer voor het verkijgen van risicofinanciering van financiers;
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Presentatie

Op 14 april heeft SNN een informatiebijeenkomst over onder andere de VEEF-regeling georganiseerd. De presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven vindt u hier:

Presentatie Roadshow MIT (VEEF)


Contact

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.

(050) 5224 900De VEEF wordt gefinancierd door de Economic Board Groningen (EBG).