Aanvragen Zonnelening

Opnieuw beginnen
Op deze pagina wordt u door de stappen voor subsidie aanvragen geleid. U kunt uw aanvraag zowel digitaal als per post indienen. Vraagt u de subsidie per post aan, dan bent u na stap 1 klaar op de website. Wilt u uw aanvraag digitaal indienen, dan wordt u door de komende vijf stappen geleid.


Digitaal uw aanvraag indienen

U kunt onderstaand aanvraagformulier downloaden en opslaan op uw computer. Nadat u dit heeft gedaan kunt u het formulier digitaal invullen. Sla het document daarna weer op.


Aanvraagformulier Zonnelening Drenthe 2017


Aanvragen zonder fysieke handtekening zijn niet volledig. Print daarom pagina 5 van het aanvraagformulier uit en plaats uw handtekening in het blokje 'handtekening'. Vervolgens scant u deze pagina in en u slaat deze op.

In elke stap die u doorloopt, kunt u weer terug naar de vorige stap. U kunt met de knop 'Opnieuw beginnen' (rechtsbovenin) altijd opnieuw beginnen met de aanvraag. Al uw ingevulde gegevens gaan dan verloren.

Op deze pagina vindt u meer informatie over digitaal indienen. Kunt u hier geen passend antwoord vinden, neemt u dan gerust contact met ons op.

In de volgende stappen kunt u beide documenten, (het ingevulde aanvraagformulier en de ingescande pagina met ondertekening) uploaden. U hoeft dus niets per post of per fax na te sturen.

2.1 Vul uw gegevens in en klik op ‘Bijwerken’

Nadat u de onderstaande gegevens heeft ingevuld en op 'bijwerken' heeft geklikt, kunt u door naar '2.2 Verzenden aanvraagformulier'.
Gegevens aanvraag

2.2 Verzenden aanvraagformulier

Hier kunt u het volledig door u ingevulde aanvraagformulier uploaden. De ingescande pagina met ondertekening kunt u in de volgende stap uploaden.

Nadat u het aanvraagformulier heeft geselecteerd, klikt u op de diskette om het formulier te uploaden. Tijdens dit uploaden wordt uw aanvraag automatisch verzonden.

2.3 Naar bijlagen verzenden

Klikt u op 'Volgende' om de bijbehorende bijlagen op te geven en te verzenden. Ook kunt u hier de door u ingescande pagina met uw handtekening uploaden.

Uw gegevens

Subsidie Zonnelening
Aanvraagnummer 0

Aanvraagformulier

Bijlagen

In deze stap kunt u alle offertes uploaden. Achter elke bijlage dient u één van de drie opties aan te vinken. Hebt u een offerte niet digitaal? U kunt deze inscannen en uploaden óf per post nasturen.

Vinkt u deze optie 'per post'aan, dan opent er rechts een invulvakje. In dit vakje vult u in om hoeveel bijlagen het gaat, zodat wij kunnen verifiëren dat wij alles hebben ontvangen.
Bijlage N.v.t. Per post Digitaal Aantal bijlagen

Naar bevestigen

In de volgende stap ziet u een overzicht van alle gegevens die u hebt verzonden. Klik op 'Volgende' om naar stap 4 te gaan.

Uw gegevens

Subsidie Zonnelening
Aanvraagnummer 0

Aanvraagformulier

Bijgevoegde bijlagen

Nog per post te versturen

Volgens opgave niet van toepassing


Aanvraag afronden
Om uw aanvraag af te ronden, klikt u op 'Bevestigen'. U ontvangt van ons direct een bevestigingsmail. In deze e-mail staan alle gegevens die u op deze pagina ziet.

Bedankt voor het digitaal indienen van uw aanvraag voor de Zonnelening Drenthe. U ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag.

In deze e-mail staat ook een link. Uitsluitend via deze link is het mogelijk om later terug naar uw aanvraag te gaan om eventueel extra bijlagen te uploaden. Bewaar deze bevestigingsmail dus goed!

Tevens ontvangt u van ons binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging per post.

Fysieke nazending van stukken
Indien u heeft aangegeven stukken per post na te zenden, houdt u er dan rekening mee dat verzending per post een dag langer duurt.
Wij raden u aan hier rekening mee te houden met het aangaan van verplichtingen in uw project. U mag de stukken uiteraard ook zelf langsbrengen.

Klik hier voor onze contactgegevens.
Bekijk hier de behandeling van uw subsidieaanvraag.

Wat u nog moet weten

Datum ontvangst aanvraag en datum volledige aanvraag
De datum waarop u uw aanvraag digitaal heeft verzonden geldt als ontvangstdatum van uw aanvraag. Vanaf deze datum kunt u voor eigen rekening en risico kosten maken tbv uw project. Deze datum hoeft echter niet gelijk te zijn aan de datum waarop er een subsidiebudget voor u wordt gereserveerd. Er wordt namelijk pas budget gereserveerd op de dag dat uw aanvraag volledig is. Uw aanvraag is volledig als wij alle benodigde formulieren en bijlagen, inclusief handtekeningen, hebben ontvangen. Wij adviseren u daarom uw aanvraag zo spoedig mogelijk volledig aan te leveren.