mijn SNN

Direct aanvragen

Op deze pagina kunt u een aanvraag indienen voor de 'Zonnelening Drenthe 2017'. Hieronder ziet u een overzicht van de gemeenten inclusief de status van het loket. Klik op de status achter de gemeente om uw aanvraag in te dienen.

Subsidieloket open


Subsidieplafond mogelijk bereikt

  • Assen: alsnog aanvragen
    Het budget van de gemeente Assen is bereikt. De gemeente Assen is druk bezig met het beschikbaar stellen van nieuw budget voor haar gemeente, het is om die reden weer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Echter worden deze aanvragen pas in behandeling genomen wanneer er budget beschikbaar wordt gesteld. Naar verwachting zal dit in het najaar zijn.
  • Emmen: alsnog aanvragen


Subsidieloket gesloten (budget bereikt)

  • Tynaarlo
  • Midden-Drenthe
  • Borger-Odoorn

Energiebespaarlening

Is in uw gemeente de Zonnelening niet beschikbaar? Dan is de Energiebespaarlening gezien de huidige zeer lage rentetarieven (1,0% – 1,5%) mogelijk een aantrekkelijk alternatief om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis of appartement te financieren. Maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening kunt u namelijk gebruiken om uw zonnepanelen te financieren mits gecombineerd met dakisolatie en eventuele andere maatregelen.

Meer informatie over de Energiebespaarlening is te vinden op www.energiebespaarlening.nl/drenthe.