Energie

Subsidies
ParticulierenWaardevermeerderingsregeling
Kijk hier voor de meest recente informatie en het aanvragen van deze subsidie.

Contact: 050 5224 924

Kennis & innovatie

subsidies ondernemers & KennisinstellingenVIA 2017
De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie.

Plattelandsontwikkeling

Subsidies
agrariërs & waterschappenPOP3
De agrarische sector is een belangrijke economische sector. Om deze positie te behouden is innovatie en verduurzaming essentieel.

Arbeidsmarkt

Subsidies
werkgevers & werknemersGroningen op voorsprong
Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland


Het SNN stimuleert duurzame, innovatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland, mede door subsidies.

Meer weten over het SNN?

Lees verder..


123subsidie.nl


Ga voor een volledig overzicht van subsidiemogelijkheden in Noord-Nederland naar 123subsidie.nl en bekijk voor welke subsidies uw onderneming in aanmerking komt.

Agenda

Voorlichtingsbijeenkomst POP3 - maatregel 8 EIP
Datum: 15 maart 2018 14:30
tot 15 maart 2018 16:30
MBA in één dag
MBA in één dag
Datum: 20 april 2018 09:30