Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Laatst bijgewerkt 16-02-2018


De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum VinCi van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2016 is opgestart. De beoogde doelstelling van de Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren.

De Innovatiemonitor kent een hoofdrapport dat jaarlijks wordt gepubliceerd. In het hoofdrapport worden de ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren gepresenteerd. Daarnaast worden er jaarlijks voor een aantal specifieke thema’s deelonderzoeken uitgevoerd. Op deze pagina kunt u zowel het jaarlijkse hoofdrapport als de verschillende deelrapporten vinden.

Meer informatie? Neem contact op met .

Innovatiemonitor 2017

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017

Presentatie Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017

Deelrapport nieuwe samenwerkingsvormen voor innovatie

Presentatie Deelrapport nieuwe samenwerkingsvormen voor innovatie

Deelrapport Creativiteit en innovatie


Innovatiemonitor 2016

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2016

Infographic

Deelrapporten 2016

Deelrapport Zuinige Superinnovatoren

Deelrapport Samenwerken voor innovatie

Deelrapport Innovatiesubsidies