MIT-regeling 2016 (gesloten voor aanvragen)


Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de MIT 2016. Volledigheidshalve geven wij u hieronder informatie over de MIT-regeling.


Doel van de regeling

Stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland door het subsidiëren van innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten.

Doelgroep

Innovatieve MKB-ondernemers die volgens het handelsregister een vestiging hebben in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Het project waarvoor u subsidie aanvraagt moet in ieder geval passen binnen:
 • Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA).
 • De innovatieprogramma's topsectoren.

Topsectoren
Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken.
 • Agri & Food
 • Chemie inclusief Biobased
 • Energie
 • Creatieve Industrie
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Life Science & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water

Digitaal aanvragen

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. In mei 2017 gaat weer een nieuwe MIT-regeling van start. Openstelling niet missen? Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Presentatie

Op 12 april heeft SNN een informatiebijeenkomst over onder andere de MIT-regeling 2016 georganiseerd. De presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven vindt u hier:

Presentatie
Flyer MIT 2016


Contact

Heeft u vragen? Uiteraard helpen wij u graag.

(050) 5224 908De MIT wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.