SNN stimuleert, faciliteert en verbindt


De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Deze samenwerking is sinds 1992 vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Binnen het SNN hebben de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen sinds 2007 een belangrijke adviesrol.

Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren.

Daarnaast wordt binnen het SNN het ruimtelijke en economische beleid van de drie provincies afgestemd. Ook behartigen we de belangen van Noord-Nederland bij het Rijk en de Europese Unie. Doel van deze afstemming is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland.


Onze missie

Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland.


Onze visie

Wij zijn een wendbare en verbindende organisatie, met onderscheidende dienstverlening en belangenbehartiging, gericht op het realiseren van maatschappelijke en economische impact in Noord-Nederland.