mijn SNN

SNN stimuleert, faciliteert en verbindt


De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Deze samenwerking is sinds 1992 vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Binnen het SNN hebben de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen sinds 2007 een belangrijke adviesrol.

Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van de drie provincies afgestemd. Ook voeren we namens het noorden onderhandelingen met het Rijk en Brussel. Doel van deze afstemming is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland.


Missie SNN

Het SNN faciliteert partijen in Noord-Nederland om hun ambities gericht op innovatieve, duurzame en inclusieve groei van Noord-Nederland, te realiseren.


Visie SNN

  • Het SNN is managementautoriteit en expert in de uitvoering, monitoring en controle van subsidies;
  • Het SNN ondersteunt en coördineert de samenwerking in Noord-Nederland;
  • Het SNN verwerft nieuwe middelen voor Noord-Nederland;
  • Het SNN is makelaar in netwerken en jaagt samenwerking aan;
  • Het SNN behartigt de belangen van Noord-Nederland en promoot de regio in het regionale, nationale en internationale speelveld;
  • Het SNN stelt relevante kennis, contacten en informatie beschikbaar aan anderen.

Het SNN stimuleert, faciliteert en verbindt. Voor een duurzame, innovatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland.